Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι το κόκκινο κρέας αλλά και το λευκό μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα χοληστερόλης.

Η ανάλυση ερευνητών του Children's Hospital Oakland Research Institute (CHORI), είναι η πρώτη που συγκρίνει συνολικά την επίδραση του κόκκινου και του λευκού κρέατος στη χοληστερόλη.

Ο Dr. Ronald Krauss δήλωσε ότι όταν σχεδίασε την έρευνα περίμενε να δει ότι το κόκκινο κρέας έχει πιο αρνητική επίδραση στη χοληστερόλη σε σχέση με το λευκό, αλλά εξεπλάγη που φάνηκε ότι δεν ισχύει αυτό. Η επίδρασή τους είναι ίδια όταν τα επίπεδα κορεσμένων λιπαρών είναι ισοδύναμα.

Μετά την παρακολούθηση του πώς το κόκκινο, το λευκό κρέας και η φυτική πρωτεΐνη επηρέαζε τα επίπεδα χοληστερόλης, ο Krauss και η ομάδα του διαπίστωσαν ότι το κόκκινο αλλά και το λευκό κρέας οδηγούσαν σε αύξηση της χοληστερόλης σε σχέση με διατροφή που περιείχε ίση ποσότητα φυτικής πρωτεΐνης.

Τα ευρήματα ίσχυαν ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψη η υψηλή πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών και υποδεικνύουν ότι ο καλύτερος τρόπος για τον έλεγχο της χοληστερόλης είναι η προτίμηση σε πρωτεΐνες εκτός κρέατος, όπως λαχανικά, όσπρια και γαλακτοκομικά.

Η ερευνήτρια αναφέρει ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τρέχουσα συμβουλή για τον περιορισμό του κόκκινου και όχι του λευκού κρέατος δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στην επίδραση στη χοληστερόλη. Άλλες επιδράσεις της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε καρδιοπάθεια και θα πρέπει να διερευνηθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο American Journal of Clinical Nutrition.

Πηγές: American Journal of Clinical Nutrition.