Βουλή & Υγεία

Φίλτρα άρθρων

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και η αντιμετώπισή της στη χώρα μας

Δεδομένων των κρουσμάτων της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών στη χώρα μας σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή προτίθενται να προβούν οι υπουργοί σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας;