Βουλή & Υγεία

Φίλτρα άρθρων

Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2008, 18:19

Kλιματικές αλλαγές στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης

Οι νέες απειλές για την υγεία, που προκαλούν η κλιματική αλλαγή και οι συσκευές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας θα συνεκτιμώνται για την εφαρμογή του 'Ευρωπαϊκού Σχεδίου για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010'.