Βουλή & Υγεία

Φίλτρα άρθρων

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Χωρίς προληπτικό έλεγχο μαστού οι γυναίκες στην Κατερίνη

Μετά από πρωτοβουλία γυναικών της Κατερίνης και την ενεργή συμπαράσταση 25 φορέων του Νομού Πιερίας συγκεντρώθηκαν μέχρι στιγμής 6.000 υπογραφές με σκοπό τόσο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γυναικών για την αναγκαιότητα της μαστογραφίας και του προληπτικού ελέγχου, κυρίως για τη δημιουργία Κέντρου Μαστού στο νοσοκομείο του Νομού.