Βουλή & Υγεία

Φίλτρα άρθρων

Τρίτη, 03 Ιουνίου 2008

Λευκή Bίβλος σχετικά με τη Διατροφή

H θέσπιση ενός συστήματος διασφάλισης των υπηρεσιών πρόληψης, ανίχνευσης και διαχείρισης του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας, βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου έκθεσης με τίτλο ‘Λευκή βίβλος για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Bάρος και την Παχυσαρκία’, το οποίο υιοθετήθηκε από το ευρωκοινοβούλιο.