Αγγλικός όρος

positional weakness

Ορισμός

Η φαινομενική αδυναμία ενός μυ όταν εξετάζεται σε βραχύ εύρος κίνησης. Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο της καμπύλης μήκους-τάσης του μυός. Για να διαφοροδιαγνωσθεί η αδυναμία θέσης από τη γενικευμένη μυϊκή αδυναμία, ο μυς πρέπει να εξεταστεί σε όλο το εύρος της κίνησής του.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ο ασθενής πρέπει να τοποθετηθεί σε σωστή θέση, όταν εξετάζεται η μυϊκή ισχύς του. Για να εκτιμηθεί η μυϊκή ισχύς με ακρίβεια, οι μυς πρέπει να εξεταστούν σε όλο το εύρος της κίνησής τους.

Κύριος όρος

weakness