Αγγλικός όρος

athetosis

Ορισμός

Μια κατάσταση κατά την οποία παρατηρούνται αργές, ακανόνιστες, ελικοειδείς κινήσεις των άνω άκρων, ειδικά της άκρας χείρας και των δακτύλων. Αυτές οι ακούσιες κινήσεις εμποδίζουν τη διατήρηση του σώματος και ειδικά των άκρων σε μια θέση. Μπορεί να προσβληθούν και τα τέσσερα άκρα ή η προσβολή μπορεί να είναι μονόπλευρη. Τα συμπτώματα μπορεί να οφείλονται σε εγκεφαλίτιδα, παρεγκεφαλιδική παράλυση, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, τοξικότητα που έχει προκληθεί από ναρκωτικά ή χορεία του Huntington ή μπορεί να είναι παρενέργεια λόγω της παρατεταμένης θεραπείας του παρκινσονισμού με λεβοντάπα.

Υπάρχουν αρκετοί τύποι αθέτωσης. Στην αθέτωση με σπαστικότητα, ο μυϊκός τόνος κυμαίνεται από φυσιολογικά μέχρι και αυξημένα επίπεδα· συχνά υπάρχει μέτρια σπαστικότητα στα εγγύτερα σημεία και αθέτωση στα απώτερα. Συχνά υπάρχουν αλλαγές στα πρωτοπαθή νωτιαία αντανακλαστικά. Στην αθέτωση με τονικούς σπασμούς, ο μυϊκός τόνος κυμαίνεται και μπορεί να είναι από υποτονικός μέχρι και υπερτονικός. Είναι εμφανής η έντονη έκταση ή κάμψη. υπάρχει έντονη ασυμμετρία θέσης και συχνές νωτιαίες ή ισχιακές ανωμαλίες ή παραμορφώσεις. Στην χοριοαθέτωση, ο μυϊκός τόνος μπορεί να είναι υποτονικός, φυσιολογικός ή υπερτονικός. υπάρχει μεγάλο εύρος κινήσεων. Οι παραμορφώσεις είναι σπάνιες, αλλά η μερική εξάρθρωση του ώμου ή των αρθρώσεων των δακτύλων συμβαίνουν συχνά. Η αμιγής αθέτωση είναι πιο σπάνια σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ο μυϊκός τόνος μπορεί να είναι από υποτονικός μέχρι και φυσιολογικός. Οι παραμορφώσεις είναι σπάνιες. Παρατηρούνται απότομες συσπάσεις και τινάγματα των μυών ή μεμονωμένων μυϊκών ινών, μαζί με αργές, στροφικές ακούσιες κινήσεις οι οποίες παρατηρούνται περισσότερο πριν από την άρθρωση παρά μετά την άρθρωση.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ελέγχεται ο μυϊκός τόνος και το εύρος της άρθρωσης· επίσης ελέγχεται η τυχόν σπαστικότητα, ακούσιες κινήσεις και παραμορφώσεις των αρθρώσεων ή και μερικά εξαρθρήματα. Εκτιμάται ο βαθμός που επηρεάζονται οι καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς αλλά και η αυτοεκτίμησή του. Εφαρμόζονται οι ενδεικνυόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις (ανάλογα με την υποκείμενη αιτία) και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους αλλά και οι παρενέργειές τους. Παρέχεται συναισθηματική υποστήριξη και αποδοχή, και ο ασθενής ενημερώνεται σχετικά με τις τοπικές και εθνικές ομάδες και υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν υποστήριξη και πληροφορίες.

Ετυμολογία

[" + -osis, κατάσταση]