Αγγλικός όρος

active expiration

Ορισμός

Η εκπνοή που πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα μυϊκής δράσης, όπως κατά την βίαιη εκπνοή. Οι μύες που δραστηριοποιούνται κατά την ενεργητική εκπνοή είναι οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος (έξω και έσω πλάγιος, ορθός και εγκάρσιος κοιλιακός μυς) οι έσω μεσοπλεύριοι, ο οπίσθιος κάτω οδοντωτός μυς, το μυώδες πλάτυσμα και ο τετράγωνος οσφυϊκός μυς.

Κύριος όρος

expiration