Αγγλικός όρος

patient education

Ορισμός

Πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με την υγεία, ώστε να ενημερωθούν οι ασθενείς σχετικά με ειδικά ή γενικά ιατρικά θέματα, όπως η αναγκαιότητα των υπηρεσιών πρόληψης, η υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής, η σωστή χρήση των φαρμάκων ή η νοσηλεία παθήσεων και τραυματισμών στο σπίτι.