Αγγλικός όρος

Global Assessment of Functioning Scale

Ορισμός

Μια μέθοδος εκτίμησης των κοινωνικών, επαγγελματικών και ψυχικών λειτουργιών ενός ατόμου, από ένα επίπεδο υψηλής λειτουργικότητας (δηλ., απόλυτα προσαρμοσμένος και ενσωματωμένος στο περιβάλλον) έως ένα επίπεδο χαμηλής λειτουργικότητας (δηλαδή, αυτοκαταστροφικός, με τάσεις αυτοκτονίας, απομονωμένος ή με έλλειψη των στοιχειωδών γνώσεων αυτοεξυπηρέτησης). Έχει επίσης δημιουργηθεί μια αντίστοιχη κλίμακα για τα παιδιά, γνωστή ως Παιδική Κλίμακα Γενικής Εκτίμησης Λειτουργικότητας (CGAS).

Συντομογραφία

Κλίμακα GAF