Αγγλικός όρος

overdose

Ορισμός

Μια υπέρμετρη και πιθανώς τοξική ποσότητα ενός φαρμάκου, που χορηγείται κατά λάθος ή λαμβάνεται εσκεμμένα (για παράδειγμα από ασθενείς που κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας).

Συντομογραφία

OD