Οι παρεμβάσεις στο σχολείο, επίσης είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, γιατί είναι ένας χώρος που το παιδί αρχίζει να ζει καταστάσεις μακριά από τους γονείς του και είναι ο χώρος που αρχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του.

Πολλές φορές τα παιδιά είναι σκληρά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τα παιδιά τα οποία βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε μια ομάδα ή είναι θύματα εκφοβισμού από τους συμμαθητές τους, δεν είναι καλοί μαθητές, έχουν προβλήματα δυσλεξίας, έχουν κάποιο πρόβλημα στη σωματική τους διάπλαση.

'Ολα αυτά είναι  ατομικοί παράγοντες επικινδυνότητας, τους οποίους  όταν τους βλέπουμε θα πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να στηριχτούν και να μην καταφύγουν σε τέτοιες συμπεριφορές, είτε ναρκωτικά, είτε παραβατική συμπεριφορά, είτε κάτι χειρότερα, όπως μια αυτοκτονία.

Πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις συνολικές. Όχι μόνο για τα ναρκωτικά ή για τη δυσλεξία. Πρέπει να κάνεις πράγματα που θα αφορούν γενικά τις ιδιαιτερότητες του μαθητικού πληθυσμού.