Η λοίμωξη σε άνθρωπο από το νέο ιό γρίπης Α (Η1Ν1) εντοπίστηκε αρχικά τον Απρίλιο του 2009 στις ΗΠΑ και στο Μεξικό. Η επιδημιολογική και κλινική εικόνα αυτών των λοιμώξεων είναι υπό διερεύνηση. Τα διαθέσιμα δεδομένα για τον εντοπισμό πληθυσμιακών ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη Α (Η1Ν1) είναι ακόμα ανεπαρκή.

Εν τούτοις, ενήλικες και έφηβοι με HIV λοίμωξη, ειδικά άτομα με χαμηλό αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ιογενείς και βακτηριδιακές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, καθώς και για πνευμονίες καθ’υποτροπή.

Μελέτες για την εποχιακή γρίπη στους οροθετικούς ασθενείς, μπορεί να αποτελούν ένδειξη για την πιθανή σοβαρότητα της λοίμωξης από γρίπη Α (Η1Ν1) σ’αυτούς τους ασθενείς. Ωστόσο και αυτά τα δεδομένα είναι περιορισμένα. Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει υψηλότερα ποσοστά νοσηλείας, παρατεταμένη νόσηση και αυξημένη θνητότητα, ειδικά μεταξύ των ατόμων με AIDS.

Επομένως, τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των οροθετικών ασθενών και ειδικά των ατόμων με
χαμηλό ανοσολογικό status ή ΑΙDS, μπορεί να παρουσιάσουν σοβαρότερες επιπλοκές της εποχιακής γρίπης και επομένως πιθανώς και σοβαρότερες επιπλοκές της γρίπης Α (Η1Ν1).

Κλινική εικόνα

Τα οροθετικά άτομα που έχουν προσβληθεί από το νέο ιό γρίπης Α (Η1Ν1) αναμένεται να παρουσιάσουν τυπική εικόνα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος (π.χ., βήχα, ρινόρροια, φαρυγγίτιδα) και πυρετό, κεφαλαλγία και μυαλγίες.

Σε κάποια οροθετικά άτομα και κυρίως αυτά με χαμηλό αριθμό CD4
λεμφοκυττάρων ή AIDS, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα ή και να παρουσιάσει δευτερογενείς μικροβιακές επιπλοκές , μεταξύ των οποίων πιθανώς και πνευμονία.

Τα οροθετικά άτομα που πληρούν τα κριτήρια κρούσματος για τη νέα γρίπη Α (Η1Ν1) θα πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες http://www.keelpno.gr/articles/topic/?id=994.

Άτομα με ΗΙV λοίμωξη οφείλουν να είναι σε εγρήγορση για την εμφάνιση συμπτωματολογίας γρίπης όπως αυτή έχει περιγραφεί. Τα οροθετικά άτομα που μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα της γρίπης Α (Η1Ν1) ή που θεωρούν ότι έχουν εκτεθεί σε επιβεβαιωμένο, πιθανό ή υπό διερεύνηση κρούσμα (βλέπε ορισμούς στο http://www.keelpno.gr/articles/topic/?id=994) εποχιακής γρίπης ή γρίπης Α (Η1Ν1), οφείλουν να συμβουλευθούν το θεράποντα γιατρό τους προκειμένου να εκτιμηθεί η πιθανή ανάγκη για τη χορήγηση αντιγριπικής θεραπείας ή προφυλακτικής αγωγής.

Θεραπεία και χημειοπροφύλαξη

Ο νέος ιός της γρίπης Α (Η1Ν1) είναι ευαίσθητος στους αναστολείς νευραμινιδάσης όπως τα αντιϊκά φάρμακα zanamivir και oseltamivir αλλά είναι ανθεκτικός σε άλλα αντιϊκά φάρμακα π.χ. αμανταδίνη.

Τα οροθετικά άτομα που πληρούν τα κριτήρια των ορισμών του υπό διερεύνηση, πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, οφείλουν να λάβουν εμπειρικά αντιϊκή θεραπεία. Τα οροθετικά άτομα που έχουν έλθει σε επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα της γρίπης Α (Η1Ν1) οφείλουν να λάβουν αντιϊκή χημειοπροφύλαξη.

Η πιθανότητα χορήγησης χημειοπροφύλαξης είτε με oseltamivir ή zanamivir μπορεί επίσης να εκτιμηθεί σε περίπτωση ύπαρξης ύποπτου κρούσματος στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον.

Οι οδηγίες χημειοπροφύλαξης και θεραπείας είναι οι ίδιες όπως και σε άλλα άτομα υψηλής επικινδυνότητας επιπλοκών της γρίπης. Όπως συνιστάται και για τις άλλες κατηγορίες ατόμων, η χορήγηση αντιϊκών θα πρέπει να αρχίσει άμεσα με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της γρίπης , με το μέγιστο των θετικών αποτελεσμάτων να αναμένεται αν η θεραπεία ξεκινήσει εντός 48 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Η συνιστώμενη διάρκεια της θεραπείας είναι πέντε μέρες. Η συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης προφυλακτικής αγωγής, είναι 10 μέρες μετά την έκθεση. Για τους ΗΙV (+) ασθενείς, συνιστάται κλινική παρακολούθηση προκειμένου να εκτιμηθεί η ανάγκη για περαιτέρω χορήγηση της θεραπευτικής αγωγής, ανάλογα με την κλινική πορεία του ασθενή.

Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες μεταξύ των οροθετικών ασθενών που έλαβαν oseltamivir ή zanamivir. 6στόσο αλληλεπιδράσεις αυτών των φαρμάκων με την αντιρετροϊκή αγωγή δεν είναι γνωστές.

'Αλλοι τρόποι να μειωθεί ο κίνδυνος για τα οροθετικά άτομα

Δεν υπάρχει έως τώρα εμβόλιο για το νέο ιό γρίπης Α (Η1 Ν1). Η επικινδυνότητα μπορεί να μειωθεί αν ληφθούν μέτρα μείωσης της έκθεσης σε άτομα με λοιμώξεις του αναπνευστικού, αλλά και αν τηρηθούν οι οδηγίες προστασίας από τη νόσο http://www.keelpno.gr/articles/topic/?id=994.

Στους ασθενείς οφείλει να υπενθυμίζεται η σημασία διατήρησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και ως μέσου μείωσης της επικινδυνότητας λοίμωξης από τη γρίπη Α (Η1Ν1), καθώς και για τη διατήρηση καλής αμυντικής ικανότητας στην περίπτωση που προσβληθούν.

Ειδικά ασθενείς που παίρνουν αντιρετροϊκά ή και χημειοπροφύλαξη έναντι ευκαιριακών λοιμώξεων, οφείλουν να τηρούν με
προσήλωση την αγωγή τους.