Γράφει ο Μπαμπαλούκας Γιώργος, Χειρουργός Οδοντίατρος

Η υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία είναι η διαδικασία με την οποία με χρήση κατάλληλου λογισμικού (software) γίνεται το σχέδιο θεραπείας της τοποθέτησης του εμφυτεύματος και στη συνέχεια με χρήση ειδικού χειρουργικού νάρθηκα η τοποθέτηση με υψηλή ακρίβεια του εμφυτεύματος στο οστό.

Πώς σχεδιάζεται η τοποθέτηση του εμφυτεύματος με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή;

Στον ασθενή πραγματοποιείται μια αξονική τομογραφία και τα δεδομένα της αξονικής εισάγονται στο εξειδικευμένο λογισμικό. Το πρόγραμμα αυτό έχει τη δυνατότητα με τα δεδομένα της τομογραφίας να αναπαραστήσει σε τρεις διαστάσεις το οστό της άνω και κάτω γνάθου.

Στο λογισμικό περιέχονται βιβλιοθήκες εμφυτευμάτων με τη βοήθεια των οποίων ο χειρουργός μπορεί το τρισδιάστατο μοντέλο του εμφυτεύματος που χρησιμοποιεί να το τοποθετήσει στην τρισδιάστατη αναπαράσταση του οστού της γνάθου, καθορίζοντας την επιθυμητή κλίση και βάθος τοποθέτησης.

Με αυτόν τον τρόπο καθορίζονται με ακρίβεια οι θέσεις τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.

Πώς καθοδηγείται η τοποθέτηση του εμφυτεύματος με τη βοήθεια του ειδικού λογισμικού;

Αφού ολοκληρωθεί ο καθορισμός του σχεδίου θεραπείας και οι θέσεις τοποθέτησης εμφυτευμάτων, αποστέλλονται τα δεδομένα μέσω του διαδικτύου από το λογισμικό στο εξωτερικό και με βάση αυτά τα δεδομένα κατασκευάζονται εξατομικευμένοι χειρουργικοί νάρθηκες.

Στους νάρθηκες αυτούς έχουν μεταφερθεί με υψηλή ακρίβεια τα δεδομένα της αξονικής και των θέσεων όπου έχει σχεδιαστεί να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα και οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τον χειρουργό κατά τη συνεδρία τοποθέτησή τους.