Η επικράτηση των σεξουαλικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, επειδή λίγες είναι οι μελέτες που αφορούν τη σεξουαλική δραστηριότητα υγιών ατόμων. Πιστεύεται ότι αποτελούν τις πιο συχνές ψυχολογικές διαταραχές στο γενικό πληθυσμό.

Τέτοιου είδους είναι οι διαταραχές της επιθυμίας, της διέγερσης, του οργασμού.

Το 50% των σεξουαλικών διαταραχών των αντρών που αναζητούν βοήθεια για σεξουαλικές δυσλειτουργίες αφορά διαταραχές στύσης. Ως στυτική δυσλειτουργία ορίζεται η μόνιμη ή παροδική αδυναμία για επίτευξη και διατήρηση επαρκούς στύσης μέχρι την ολοκλήρωση της σεξουαλικής δραστηριότητας.

Τα τελευταία 50 χρόνια, οι μελέτες, που έχουν γίνει γύρω από τη στυτική λειτουργία, συνηγορούν στην άποψη ότι ο άνδρας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής ζωής του, μπορεί αιφνίδια και αναίτια να εμφανίσει ένα επεισόδιο παροδικού τύπου στυτικής δυσλειτουργίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποκτήσει μόνιμο πρόβλημα.

Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα πρόβλημα αρκετά κοινό και σύμφωνα με μία σημαντική μελέτη, η οποία έγινε στις Η.Π.Α. το 52% των ανδρών ηλικίας 40-70 ετών παρουσίαζε από ελαφριά έως βαριά στυτική δυσλειτουργία.

Επιδημιολογικές έρευνες δείχνουν ότι η πρόωρη εκσπερμάτιση αποτελεί την πλέον συχνή σεξουαλική δυσλειτουργία των ανδρών, με ποσοστό 29%. Με τον όρο αυτό εννοούμε την επίμονη ή επαναλαμβανόμενη εκσπερμάτιση με ελάχιστο σεξουαλικό ερεθισμό, πριν ή αμέσως μετά την εισαγωγή στον κόλπο και πριν από την επιθυμία του ατόμου.

Σύμφωνα με τους Masters & Johnson η συχνότητα ανεσταλμένου οργασμού στους άντρες είναι 3,8%, ενώ σε άλλες μελέτες αναφέρεται ποσοστό 5% στον ανδρικό πληθυσμό που παρουσιάζει σεξουαλικά προβλήματα. Ως ανεσταλμένος οργασμός ορίζεται η επίμονη ή επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση ή απουσία εκσπερμάτισης μετά από κανονική φάση σεξουαλικής διέγερσης.

Στο γενικό πληθυσμό δίνουν ποσοστά επικράτησης 0-10%.

Όσον αφορά τις γυναίκες, η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία είναι το πιο συχνό σεξουαλικό αίτημα για το οποίο ζητούν βοήθεια. Χαρακτηρίζεται από μείωση ή απουσία διάθεσης εμπλοκής σε κάποια σεξουαλική δραστηριότητα, ή σεξουαλικών φαντασιώσεων.

Επιπλέον, αρκετά συχνά οι γυναίκες αναφέρουν έλλειψη οργασμού, δηλαδή επίμονη ή επαναλαμβανόμενη αδυναμία οργασμού μετά από κανονική φάση διέγερσης. Οι οργασμικές δυσκολίες είναι συχνότερες στις νεαρές γυναίκες και τα ποσοστά μειώνονται όσο προχωράει η ηλικία.

Εκτιμάται ότι 10-50% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών που βρίσκονται στη γόνιμη περίοδο της ζωής τους και το 3-33% των γυναικών στην ηλικία της εμμηνόπαυσης παραπονούνται για κάποιο βαθμό δυσπαρεύνιας.

Επίσης, ο κολπικός σπασμός εκτιμάται ότι εμφανίζεται με ποσοστό 5-17%. Με τον όρο κολεόσπασμο εννοούμε τον επίμονο ή επαναλαμβανόμενο ακούσιο σπασμό του μυϊκού τμήματος του έξω τριτημορίου του κόλπου, που παρεμποδίζει τη συνουσία.

Ακολουθούν τα στατιστικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τα δεδομένα της Συμβουλευτικής Γραμμής Σεξουαλικής Υγείας του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.

Ν = 7098 ατόμων, 3842 άντρες και 3256 γυναίκες, που κάλεσαν οι ίδιοι το 2007 – 2008.

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα στοιχεία της Συμβουλευτής Γραμμής, οι άντρες ζητούν βοήθεια σε ποσοστό 64,4% για σεξουαλικές δυσλειτουργίες, ενώ οι γυναίκες σε ποσοστό 33,6% αντίστοιχα..

Άντρες ηλικίας 30-39 ετών καλούν πιο συχνά στη Γραμμή σε ποσοστό 28,9% και ακολουθούν οι ηλικίες 18-29 ετών σε ποσοστό 26,3%, γεγονός που δείχνει ότι άνδρες νεαρής ηλικίας αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν κάποιο σεξουαλικό πρόβλημα.

Ακολουθούν οι ηλικίες 40-49 ετών σε ποσοστό 17,9%, 50-59 ετών σε ποσοστό 13,7% και σε μικρότερα ποσοστά οι ηλικίες 60-69 ετών (8,2%) και 70-90 ετών (5,6%).

Όσον αφορά τις γυναίκες, φαίνεται ότι πιο συχνά καλούν στη Γραμμή γυναίκες 40-49 ετών σε ποσοστό 29,8% και 30-39 ετών σε ποσοστό 29,2%. Ακολουθούν οι ηλικίες 50-59 ετών σε ποσοστό 19,6%, 18-29 ετών σε ποσοστό 15,0%, 60-69 ετών σε ποσοστό 5,6% και 70-90 ετών σε ποσοστό 0,9%.

Η διαταραχή στύσης αναφέρεται ως το πιο συχνό πρόβλημα στους άνδρες σε ποσοστό 57,6%, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμμής. Σχεδόν ένας στους δύο άνδρες που καλεί στη Γραμμή αναφέρει κάποιο πρόβλημα στύσης. Το δεύτερο πιο συχνά αναφερόμενο πρόβλημα είναι η πρόωρη εκσπερμάτιση σε ποσοστό 28,3%.

Σε ποσοστό 4,6% αναφέρεται πρόωρη εκσπερμάτιση μαζί με διαταραχή στύσης. Ακολουθεί η ανεσταλμένη εκσπερμάτιση (4,4%) και η υποτονική επιθυμία από τους άντρες (2,8%). Σε ποσοστό 1,4 αναφέρεται η νόσος Peyronie. Η νόσος του Peyronie χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ινώδους ιστού στο λευκό χιτώνα του πέους, με αποτέλεσμα την τοπική απώλεια ελαστικότητας, με συνέπεια την εμφάνιση δυσμορφία (κάμψης) κατά τη στύση.

Το πρόβλημα που αναφέρεται πιο συχνά από τις γυναίκες σε ποσοστό 49,3%, είναι η υποτονική επιθυμία, σύμφωνα με τα δεδομένα της Γραμμής. Σχεδόν μία στις δύο γυναίκες που καλεί στη Γραμμή αναφέρει σημαντική μείωση ή απουσία σεξουαλικών φαντασιώσεων και επιθυμίας για σεξουαλική δραστηριότητα.

Ακολουθεί σε ποσοστό 32,9% ο ανεσταλμένος οργασμός,.

Ακολουθούν η σεξουαλική αποστροφή και ο κολεόσπασμος σε ποσοστό 5,5%. Σε ποσοστό 2,7% αναφέρονται η διαταραχή διέγερσης στη γυναίκα, δηλαδή η αδυναμία απόκτησης ή διατήρησης ικανοποιητικού βαθμού εφύγρανσης του κόλπου κατά τη φάση της σεξουαλικής διέγερσης, έως την ολοκλήρωση της σεξουαλικής δραστηριότητας και η υποτονική επιθυμία μαζί με ανεσταλμένο οργασμό.

Τέλος, με το μικρότερο ποσοστό(1,4%) αναφέρεται η δυσπαρεύνια.

Η διαταραχή στύσης παρουσιάζει διακυμάνσεις ως προς τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες εμφανίζεται. Παρατηρείται μία αύξηση στις ηλικίες των 30 και 40 ετών. Ωστόσο, μεταξύ 30-40 ετών παρουσιάζει μία σημαντική κάμψη.

Η πρόωρη εκσπερμάτιση εμφανίζεται κυρίως σε νεαρές ηλικίες, 25-30 ετών και ακολουθεί μία φθίνουσα πορεία σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Όσον αφορά τις γυναίκες, η υποτονική επιθυμία παρουσιάζει διακυμάνσεις ως προς τις ηλικιακές ομάδες, στις οποίες εμφανίζεται. Φαίνεται από το διάγραμμα ότι στις ηλικίες των 30 και 40 ετών παρατηρείται υψηλό ποσοστό γυναικών, που αναφέρουν ένα τέτοιο πρόβλημα.

Η ηλικία των 50 ετών επίσης, εμφανίζει αυξημένο ποσοστό.

Aυξημένο ποσοστό ανεσταλμένου οργασμού παρατηρείται στις ηλικίες των 20, 30 και 50 ετών.

Ένα σεξουαλικό πρόβλημα στον άντρα ή στη γυναίκα έχει επιπτώσεις τόσο στον ίδιο, όσο και στο σύντροφό του. Συνήθως αισθάνονται αμηχανία και ντροπή να το συζητήσουν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα με το σύντροφο.

Συχνά, οι ερωτικοί σύντροφοι των πασχόντων αισθάνονται ότι δεν είναι πλέον επιθυμητοί, ή διακατέχονται από αισθήματα απόρριψης λόγω απουσίας επικοινωνίας ή δυσκολία κατανόησης του προβλήματος.

Μία υγιής σεξουαλική ζωή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Είναι ενθαρρυντικό ότι οι άνθρωποι που εμφανίζουν ένα σεξουαλικό πρόβλημα αναζητούν πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν βοήθεια για την αντιμετώπισή του.

Η θεραπευτική παρέμβαση ενός γιατρού όσον αφορά τη σεξουαλική του υγεία έχει ως κεντρικό στόχο να του προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής.