Η έντονη σωματική άσκηση μία ή δύο φορές την εβδομάδα συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία

Τα ευρήματα προηγήθηκαν της Παγκόσμιας Ημέρας για την Καρδιά στις 29 Σεπτεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι η καρδιαγγειακή νόσος είναι αυτή που προκαλεί τους περισσότερους θανάτους παγκοσμίως φθάνοντας τα 17,9 εκατ. ετησίως.

Είναι γνωστό ότι η άσκηση είναι υγιεινή για τους καρδιακούς ασθενείς - αλλά για το πόσο συχνή και σε ποια ένταση πρέπει να είναι υπάρχουν αμφιλεγόμενες απόψεις. Εδώ ακριβώς εστίασε το μητρώο CLARIFY με εξειδικευμένες ερωτήσεις.

Το CLARIFY περιλάμβανε 32.370 εξωτερικούς ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο από 45 χώρες στην Αφρική, την Ασία, την Αυστραλία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για πέντε χρόνια. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες σύμφωνα με την αυτοαναφερόμενη σωματική δραστηριότητα κατά την επίσκεψη: 1) καθιστική (16,1%), 2) ελαφριά σωματική δραστηριότητα τις περισσότερες εβδομάδες (51,4%) 3) έντονη σωματική δραστηριότητα μία ή δύο φορές την εβδομάδα (16,8%). 4) έντονη σωματική δραστηριότητα τρεις ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα (15,7%).

Το κύριο αποτέλεσμα που παρατηρήθηκε ήταν το σύνθετο του καρδιαγγειακού θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σε σύγκριση με την ομάδα ελαφριάς δραστηριότητας, οι ασθενείς που άσκησαν έντονη άσκηση μία ή δύο φορές την εβδομάδα είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο πρωτογενούς έκβασης, με λόγο κινδύνου (HR) 0,82. Η συχνότερη δραστηριότητα δεν οδήγησε σε περαιτέρω οφέλη. Οι ασθενείς με καθιστική ζωή είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο πρωτογενούς έκβασης (HR 1,32).

Οι ασθενείς στην ομάδα που έκαναν έντονη άσκηση μία ή δύο φορές την εβδομάδα εμφάνισαν επίσης τους χαμηλότερους κινδύνους από τον προαναφερόμενο συνδυασμό αιτιών, καρδιαγγειακό θάνατο και εγκεφαλικό επεισόδιο - 19%, 21% και 26% χαμηλότερα αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ομάδα ελαφριάς δραστηριότητας.

"Οι ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο θα πρέπει να αποφεύγουν να είναι καθισμένοι", δήλωσε ο Δρ Biscaglia. "Ο στόχος θα πρέπει να είναι η άσκηση κάθε εβδομάδα, όχι για να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή συχνότητα, δεδομένου ότι είναι απίθανο να είναι βιώσιμη και δεν μεταφράζεται σε καλύτερα αποτελέσματα".

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες ήταν λιγότερο σωματικά δραστήριες από τους άνδρες. Ο Δρ Biscaglia δήλωσε: "Σε προηγούμενες μελέτες διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες αναφέρονται λιγότερο συχνά σε προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης και είχαν λιγότερο εντατική συμβουλευτική για τον τρόπο ζωής. Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να παρέχουν τις ίδιες συμβουλές άσκησης και παραπομπές στις γυναίκες όπως και για τους άνδρες, πράγμα που θα πρέπει να οδηγήσει σε ίσα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας ».

Άλλοι παράγοντες πρόβλεψης της χαμηλής σωματικής δραστηριότητας ήταν οι συννοσηρότητες όπως η περιφερική αρτηριακή νόσος, ο διαβήτης και το προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή το εγκεφαλικό επεισόδιο. "Οι ασθενείς με αυτές τις καταστάσεις μπορεί να ανησυχούν ότι η άσκηση θα μπορούσε να επιδεινώσει τα συμπτώματά τους", δήλωσε ο Δρ Biscaglia. "Αλλά η μελέτη μας δείχνει ότι παίρνουν το ίδιο όφελος με τους άλλους με σταθερή στεφανιαία νόσο, έτσι ώστε αυτές οι συνθήκες να μην τους αποθαρρύνουν από το να είναι σωματικά δραστήριοι".

Το ποσοστό του εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης ήταν συγκρίσιμο μεταξύ των τεσσάρων ομάδων σωματική δραστηριότητα. "Αυτό μπορεί να καθησυχάσει τους ασθενείς με σταθερή νόσο στεφανιαίας αρτηρίας - ο φόβος για καρδιακή προσβολή δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στη σωματική άσκηση", δήλωσε ο Δρ Biscaglia.

Πηγές: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Vigorous-exercise-once-or-twice-a-week-linked-to-best-outcomes-in-heart-patients