Της Σοφίας Νέτα

Σοβαρή απειλή για την υγεία των παιδιών στη χώρα μας είναι η αυξημένη χοληστερίνη. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι ένα στα τρία παιδιά ηλικίας μικρότερης των 10 ετών έχουν υψηλές τιμές χοληστερόλης. Χρειάζεται προσοχή γιατί διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να παρουσιάσουν μεγαλώνοντας σοβαρές επιπλοκές, όπως είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου σε νεαρή ηλικία.

Τα παιδιά αυτά συνήθως κληρονομούν από τους γονείς τους την προδιάθεση να παρουσιάσουν αυξημένη χοληστερόλη εάν επιδράσουν και άλλοι επίκτητοι παράγοντες όπως η κακή διατροφή. Το παραπάνω ενδιαφέρον θέμα πρόκειται να συζητηθεί μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 6ου Ενημερωτικού Σεμιναρίου Παιδιατρικής που διοργανώνει το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών στις 22-23 Νοεμβρίου.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής Ε.Καρπάθιος, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται επίσης σημαντικά η συχνότητα της υπέρτασης στους εφήβους. Η αύξηση αυτή αποδίδεται σ ένα βαθμό στην επιδημία της παχυσαρκίας σε συνδυασμό με την υπερβολική προσθήκη αλατιού.
Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η ημερήσια προσθήκη στο φαγητό αλατιού πάνω από 1,2 γραμμάρια σε παιδιά 4-8 ετών και πάνω από 1,5 γραμμάτια στα μεγαλύτερα των 8 ετών παιδιά.

Οι επιστήμονες συνιστούν να γίνεται προληπτικός έλεγχος για τη μέτρηση της υπέρτασης σε όλα τα παιδιά που κλείνουν τον τρίτο χρόνο της ζωής τους και να επαναλαμβάνεται η μέτρηση κάθε χρόνο. Σε αντίθεση με τους ενήλικες στους οποίους η αρτηριακή πίεση είναι σχεδόν αποκλειστικά ιδιοπαθής, δηλαδή άγνωστης αιτιολογίας, στα παιδιά κάτω των 10 ετών η υπέρταση οφείλεται σε κάποια υποκείμενη πάθηση.

Συχνότερες αιτίες είναι οι παθήσεις νεφρών, καρδιάς, αγγείων και ενδοκρινών αδένων. Για το λόγο αυτό συνιστάται να ενταχθεί στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο που κάνουν τα παιδιά η μέτρηση της αρτηριακής τους πίεσης.