Της Άννας Παπαδομαρκάκη

Σταθεροποίηση της φαρμακευτικής αγοράς στη χώρα μας, σε αντίθεση με την αυξητική πορεία των φαρμακευτικών πωλήσεων διεθνώς, προβλέπει για την επόμενη τριετία η εταιρία ερευνών αγοράς φαρμάκου IMS.

Παρά τη συνεχή πτωτική πορεία των φαρμακευτικών δαπανών τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη χώρα μας, η IMS εκτιμά ότι η σταθεροποίηση θα έρθει από την πίεση των αναγκών των ασθενών που διεκδικούν τις θεραπείες τους.

Οι τομείς που θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια στο ενδιαφέρον της φαρμακευτικής αγοράς παραμένουν η ογκολογία, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία και ο διαβήτης τύπου ΙΙ.

Τα παραπάνω επισημαίνει η κ. Sarah Rickwood, αρμόδια για τη στρατηγική ανάλυση των αγορών και νέων θεραπευτικών αγωγών (Director Τhought leadership & launch excellence ), σε συνέντευξή της που παραχώρησε στο iatronet.gr, με αφορμή την επίσκεψή της στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, για να μετάσχει στο 9ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικού Μάρκετιγκ (ΕΕΦΑΜ) που θα πραγματοποιηθεί στις 11-13 Φεβρουαρίου, 2014 στο ‘Θέατρον’ του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Καθώς πολλές ασθένειες παραμένουν ανίατες, η κ. Rickwood είναι αισιόδοξη και εκτιμά πως το γεγονός αυτό, αποτελεί ισχυρό παράγοντα για συνέχιση της έρευνας στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων θεραπειών, έστω κι αν οι πόροι που διατίθενται διεθνώς για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, συρρικνώνονται.

Όσο για τη Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, η κ. Rickwood επισημαίνει πως παρότι πολλές κυβερνήσεις έχουν επιδιώξει να μετακυλήσουν φαρμακευτική δαπάνη απ΄ευθείας στους ασθενείς στο πλαίσιο μείωσης των δαπανών των ασφαλιστικών φορέων, εντούτοις η πλειοψηφία των φαρμάκων παραμένουν συνταγογραφούμενα. Έτσι, τέτοια μέτρα να μπορούν να λειτουργήσουν μόνο επικουρικά.

Η συνέντευξη με την κ. Rickwood έχει ως εξής:

Κα. Rickwood πώς βλέπετε να εξελίσσεται η φαρμακευτική δαπάνη, διεθνώς, για τα επόμενα χρόνια;

Η φαρμακευτική δαπάνη διεθνώς, στα συνταγογραφούμενα φάρμακα που αποζημιώνονται από τα συστήματα περίθαλψης, περιμένουμε να ξεπεράσει το 1 τρις. δολ. το 2014 για να φτάσει το 1,2 τρις. δολ. το 2017.

Ποιοι τομείς της ιατρικής θα κυριαρχήσουν και γιατί;

Ο τομέας με τις υψηλότερες αξίες από πλευράς πωλήσεων, διεθνώς, είναι και θα παραμείνει η ογκολογία, τουλάχιστον ως το 2017, εξαιτίας επιδημιολογικών στοιχείων, αναγκών που παραμένουν ακόμη ακάλυπτες, ακριβών φαράκων που αφορούν σοβαρούν όγκους.
Από πλευράς όγκου πωλήσεων όμως, τομείς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία, παραμένουν εξαιρετικά σημαντικοί τομείς, έστω κι αν η μετατροπή πρωτοτύπων σε γενόσημα μείωσε ή ακόμη και ανέστρεψε την ανάπτυξη από πλευράς αξίας.
Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ο διαβήτης τύπου ΙΙ παραμένει μια θεραπευτική κατηγορία που συνεχίζει να αναπτύσσεται έντονα από πλευράς αξιών και η αιτία πάλι είναι η επιδημιολογία, οι ανάγκες που ακόμη παραμένουν ακάλυπτες, αλλά και η διαθεσιμότητα νέων φαρμάκων.

Τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη, στοχεύουν σε περιστολή δαπανών. Ποιά θα είναι η επίπτωση των σχετικών μέτρων σε ότι αφορά την φαρμακευτική αγορά;

Πολλές χώρες της νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έχουν δει μια απόλυτη μείωση στην κατά κεφαλήν δαπάνη συνταγογραφουμένων φαρμάκων από το 2008 . (σ.σ. Στην Ελλάδα η πτώση ξεκίνησε από το 2010).
Για τις Βορειοευρωπαϊκές χώρες όμως, έχουν παρατηρήσει αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης για φάρμακα, έστω κι αν ο ρυθμός αύξησης έχει μειωθεί σημαντικά.

Σε όλες τις χώρες, ενθαρρύνεται η μεγαλύτερη διείσδυση γενοσήμων, τα οποία απορροφούν μερίδιο αξίας, από καινούριες φαρμακευτικές ουσίες που κυκλοφόρησαν στην αγορά πρόσφατα. Εντούτοις, το γεγονός ότι οι νέες αυτές φαρμακευτικές ουσίες αποτελούν εξειδικευμένα προϊόντα, αναμένεται να παίξει κάποιο ρόλο στην τάση αυτή.

Τα μέτρα περιστολής των φαρμακευτικών δαπανών έχουν επιπτώσεις στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων;

Η έρευνα και ανάπτυξη εξαρτάται από τη διεθνή τάση και είναι μια μακρά διαδικασία δεκαετιών, η οποία στοχεύει στην κάλυψη αναγκών που δεν εξυπηρετούνται. Επίσης, εξαρτάται από νέες τεχνολογικές πλατφόρμες, αλλά και από τυχαίες ανακαλύψεις.
Έτσι, στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να προβλέψουμε άμεσα τις επιπτώσεις από τα μέτρα λιτότητας.

Ποιος είναι ο ρόλος των ΜΥΣΥΦΑ σε τέτοιες περιπτώσεις;

Τα τμήματα καταναλωτικών προϊόντων διεθνώς, παρουσιάζουν ένα καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα τελευταία χρόνια. Σαφώς σε ορισμένες περιπτώσεις, Ταμεία και κυβερνήσεις θα αναζητήσουν τρόπους ώστε οι ασθενείς να πληρώσουν οι ίδιοι για φάρμακα που μπορούν να βρουν χωρίς συνταγή, αν και για πολλούς τομείς αυτό δεν είναι δυνατόν, γιατί καλύπτονται μόνο από συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Τι προβλέπει το IMS για τη φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια;

Η ελληνική φαρμακευτική αγορά μειώθηκε δραματικά την προηγούμενη τετραετία, συνολικά περισσότερο από 40%, όμως αυτό προήλθε περισσότερο από τις τιμές σε σχέση με τους όγκους πωλήσεων. Η τοποθέτηση πρόσφατα σταθερού στόχου πωλήσεων τεμαχίων με ταυτόχρονη οροφή στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, οδηγούν σε περαιτέρω μείωση, η οποία κατά κάποιο τρόπο αντισταθμίζεται, από αυξανόμενα αιτήματα προσφοράς (λόγω παράλληλου εμπορίου), καθώς και πιέσεις από γιατρούς και ασθενείς.