Αγγλικός όρος

hypertensive encephalopathy

Ορισμός

Η απότομη έναρξη κεφαλαλγίας και μεταβολής στη διανοητική κατάσταση (π.χ. ευερεθιστότητα, σύγχυση, σπασμοί και/ ή κώμα) που μπορεί να συνοδεύουν την απότομη και υπερβολική αύξηση της αρτηριακής πίεσης (συνήθως επί διαστολικής πίεσης υψηλότερης των 125 mm Hg). Συχνά επίσης είναι η ναυτία, ο έμετος και οι οπτικές διαταραχές. Τα συμπτώματα υποχωρούν με την επάνοδο της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα. Η υπερτασική εγκεφαλοπάθεια αποτελεί μια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, συνήθως με ενδοφλέβια φαρμακευτική αγωγή.

Συνώνυμο

posthypoxia syndrome.

Κύριος όρος

encephalopathy