Τα ναρκωτικά είναι χημικές ουσίες που αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύει το σώμα μας. Όταν εισχωρούν στον οργανισμό, είτε με την κατάποση, είτε με την εισπνοή είτε με την ένεση βρίσκουν το δρόμο τους προς το κυκλοφορικό και μεταφέρονται σε μέρη όπως ο εγκέφαλος.

Στον εγκέφαλο, μπορούν είτε να ενισχύσουν είτε να ατονίσουν τις αισθήσεις, να αλλάξουν την αίσθηση εγρήγορσης και μερικές φορές να μειώσουν το φυσικό πόνο.

Αν και με τις ουσίες μπορεί κάποιος να αισθάνεται ωραία στην αρχή, τελικά μπορεί να βλάψουν το σώμα και τον εγκέφαλο. Η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, η λήψη παράνομων ουσιών και η εισπνοή κόλλας μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο ανθρώπινο σώμα.

Ορισμένα ναρκωτικά προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην ικανότητα ενός ανθρώπου να κάνει υγιείς επιλογές και να λάβει τις σωστές αποφάσεις.

Τα ναρκωτικά μπορούν να καταστρέψουν κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου.

Πηγές: Mayo clinic