Τα φάρµακα για την άνοια είναι δοκιµασµένα, ασφαλή και αποτελεσµατικά, δεν καλύπτουν όµως παρά µόνο την ανάγκη να ενισχυθούν οι άµυνες του εγκεφάλου ενάντια στη σαρωτική επίθεση της εκφύλισης.

Οι επαγγελµατίες υγείας που ασχολούνται µε την άνοια δεν ταυτίζουν τον ασθενή µε τα παθολογικά ευρήµατα µιας αξονικής τοµογραφίας ή µε τη χαµηλή επίδοση σε ένα τεστ µνήµης. Αντίθετα, υιοθετούν ολιστική προσέγγιση και είναι σε θέση να παρέχουν βοήθεια σε επίπεδο όχι µόνο βιολογικό, αλλά παράλληλα ψυχολογικό και κοινωνικό.

Κανένας ανοϊκός ασθενής δεν είναι ίδιος µε κάποιον άλλο. Η άνοια επιδρά στο σώµα, στο πνεύµα, στην ψυχή και στην οικογένεια κάθε ασθενούς µε τρόπο τελείως διαφορετικό, κάνοντας απαραίτητη την παροχή προσωποκεντρικής και εξατοµικευµένης θεραπείας.

Οι µη φαρµακευτικές παρεµβάσεις στην άνοια έρχονται να ενισχύσουν το θεραπευτικό αποτέλεσµα των διαθέσιµων φαρµάκων και έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι ελεύθερες παρενεργειών και ιδιαίτερα ευέλικτες, γιατί προσαρµόζονται στις ανάγκες κάθε ασθενή.

Πραγµατοποιούνται µε τη µορφή ατοµικών ή οµαδικών προγραµµάτων που συνδυάζουν µία ή και περισσότερες παρεµβάσεις.

Εφαρµόζονται µε επιτυχία σε ασθενείς που πάσχουν από διαφορετικά είδη άνοιας και, κυρίως, διαφοροποιούνται σε επίπεδο στόχων, µέσων και µορφής ανάλογα µε το στάδιο της νόσου στο οποίο βρίσκεται κάθε ασθενής. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους παρεµβάσεις πραγµατοποιούνται κυρίως στα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ανοϊκών Ασθενών που λειτουργούν υπό την αιγίδα των Εταιρειών Αλτσχάιµερ.

Οι πιο διαδεδοµένες από τις µη φαρµακευτικές παρεµβάσεις είναι οι εξής:

  • Νοητική ενδυνάµωση
  • Λογοθεραπεία
  • Εργοθεραπεία
  • Ψυχοθεραπεία
  • Θεραπεία πρόκλησης ευχάριστων αναµνήσεων
  • Θεραπείες τέχνης
  • Φυσικοθεραπεία
  • Γυµναστική

Πηγές: 'Ολγα Λυµπεροπούλου, Γνωστική Νευροψυχολόγος, Ιατρείο Μνήµης.