Η αερόβια άσκηση θα μπορούσε να ενισχύσει τις νοητικές ικανότητες και τη μνήμη σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια, αναφέρει μικρή έρευνα.

Η έρευνα περιέλαβε 33 ασθενείς με σχιζοφρένεια, που χωρίστηκαν τυχαία να λάβουν μια από δυο αγωγές.
Η μια ομάδα έλαβε τη συνήθη ψυχιατρική αγωγή (ομάδα ελέγχου). Η άλλη έλαβε μέρος σε πρόγραμμα αερόβιας άσκησης 12 εβδομάδων, χρησιμοποιώντας video games και όργανα άσκησης. Οι ασθενείς στην ομάδα άσκησης, επίσης συνέχισαν να λαμβάνουν τη συνήθη ψυχιατρική φροντίδα.

Μέχρι το τέλος της έρευνας, η αερόβια φόρμα βελτιώθηκε κατά 18% στην ομάδα άσκησης. Μειώθηκε κατά 0,5% στην ομάδα εελέγχου. Η νοητική λειτουργία βελτιώθηκε κατά 15% στην ομάδα άσκησης, ενώ μειώθηκε κατά 2% στην ομάδα ελέγχου.

Ο ερευνητής, David Kimhy, του New York State Psychiatric Institute, δήλωσε ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι η φτωχή αερόβια φόρμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για νοητική δυσλειτουργία, που μπορεί να τροποποιηθεί, σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια, για τους οποίους η αερόβια άσκηση προσφέρει ασφαλή και χωρίς παρενέργειες παρέμβαση.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγοντας, που αυξάνεται με την άσκηση, μπορεί να είναι πιθανός μηχανισμός για τη βελτίωση της νοητικής λειτουργίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια, που ασκούνται.

Ο Kimhy δήλωσε ότι αν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν στην ενσωμάτωση της αερόβιας άσκησης στην ψυχιατρική αγωγή σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Kimhy σημείωσε ότι μαζί με τα οφέλη της άσκησης- όπως καλύτερη καρδιακή υγεία και συμβολή στη ρύθμιση του βάρους- η αερόβια άσκηση φαίνεται να δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της νοητικής λειτουργίας σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση τους περιοδικού ‘’Schizophrenia Bulletin.’’

 

Πηγές: ‘’Schizophrenia Bulletin.’’