Η αερόβια άσκηση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά ανθρώπους με σχιζοφρένεια, σύμφωνα με νέα έρευνα του University of Manchester.

Ο Joseph Firth, συνδυάζοντας στοιχεία από 10 κλινικές δοκιμές σε 384 ασθενείς με σχιζοφρένεια, ανακάλυψε ότι αερόβια άσκηση για περίπου 12 εβδομάδες μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία του εγκεφάλου των παραπάνω ασθενών.

Η μελέτη έδειξε ότι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με προγράμματα αερόβιας άσκησης, όπως διάδρομο και ποδήλατο, σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική τους αγωγή, βελτίωσαν τη γενική λειτουργικότητα του εγκεφάλου περισσότερο από αυτούς που έλαβαν φάρμακα μόνο.

Οι περιοχές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση ήταν η ικανότητα να καταλαβαίνουν οι ασθενείς τις κοινωνικές περιστάσεις, το εύρος προσοχής και η λειτουργική μνήμη.

Υπήρχαν επίσης ενδείξεις στις έρευνες ότι προγράμματα που χρησιμοποίησαν μεγαλύτερη ποσότητα άσκησης και όσα ήταν πιο σημαντικά στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στη νοητική λειτουργία.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα ευρήματα παρουσιάζουν τις πρώτες μεγάλης κλίμακας ενδείξεις που στηρίζουν τη χρήση της άσκησης για την αντιμετώπιση νευρονοητικών ελλείψεων που συνδέονται με τη σχιζοφρένεια.

Η έρευνα των Firth, Dr Brendon Stubbs και Alison Yung δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Schizophrenia Bulletin.

Πηγές: Schizophrenia Bulletin.