Αντιποίηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος καταγγέλλουν φυσικοθεραπευτές που στελεχώνουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν κάνει στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, ενώ υπάρχουν οργανικές θέσεις Φυσικοθεραπευτών  στη διαδικασία διάγνωσης- αξιολόγησης κινητικά αναπήρων μαθητών δεν συμμετέχουν, ενώ αντίστοιχα συμμετέχουν καθηγητές φυσικής αγωγής οι ποιοι πραγματοποιούν την κινητική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ6/4494/1.11.2001 Άρθρο 12 για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού,  οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής  όπως και όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στη συνεδρίαση για την έκδοση γνωμάτευσης και έχουν ευθύνη ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας για την εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών.

Στην ίδια απόφαση, στο άρθρο 20 για τα καθήκοντα του Φυσικοθεραπευτή, είναι ξεκάθαρο ότι ως μόνο αρμόδιος και σύμφωνα και με τα επαγγελτικά δικαιώματα  για την κινητική αξιολόγηση των μαθητών ως προς τις ικανότητες και τις ανάγκες στον κινητικό τομέα είναι ο φυσικοθεραπευτής. Επίσης συμμετέχει στην ομαδική συνεδρίαση για την έκδοση της γνωμάτευσης κάθε μαθητή.

Η κινητική αξιολόγηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι φυσιοθεραπευτική πράξη και η εφαρμογή της από άλλους επιστήμονες θεωρείται αντιποίηση του φυσιοθεραπευτικού επαγγέλματος.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών επιφυλάσσεται για την άσκηση νομικών ενεργειών για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.