"Η Θεραπευτική Άσκηση ως κατοχυρωμένη Νομικά Φυσικοθεραπευτική Πράξη από το 1972 αποτελεί το κυριότερο μέσο του φυσικοθεραπευτή. Είναι το αναπόσπαστο "εργαλείο" που χρησιμοποιείται σε κάθε παρέμβαση μας και το οποίο σήμερα έχει ιδιαίτερη αξία", σημειώνει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Στο 29ο Συνέδριο του Π.Σ.Φ, που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο “Άσκηση & Φυσική Δραστηριότητα στην Αποκατάσταση. Τι, Ποιος, Που & Πότε”. θα επιβεβαιωθεί και θα τεκμηριωθεί επιστημονικά, ακόμη μια φορά, ότι η Θεραπευτική Άσκηση αποτελεί διαχρονικά αποτελεσματικό και αποκλειστικό φυσικοθεραπευτικό μέσο, υπογραμμίζει ο ίδιος.

Οπως λέει, "η θεραπευτική άσκηση αποτελεί για εμάς καθημερινή πρακτική αλλά οι εξελίξεις είναι συνεχείς και στόχος αυτού του συνεδρίου είναι να επικαιροποιήσει τις γνώσεις μας και να αναδείξει με την καλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση ότι η συνταγογράφηση της άσκησης είναι φυσικοθεραπευτική υπόθεση. Η αξιοποίηση της φυσικής δραστηριότητας για την αποκατάσταση, διατήρηση και πρόληψη της υγείας του πληθυσμού είναι η νέα πρόκληση που θα συζητήσουμε".

Είναι σημαντικό γεγονός ότι φέτος στο συνέδριο θα παρευρίσκεται η πρώην Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT) κα Marilyn Moffat που έχει συνδέσει το όνομά της και την θητεία της στην WCPT, με την προσπάθεια να αποκτήσει η φυσικοθεραπεία κοινό όραμα και στόχο σε παγκόσμιο επίπεδο.

"Την ίδια στιγμή είναι πολύ σημαντικό", σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΣΦ "που η επιστήμη μας εντάχθηκε στα ενοποιημένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στις Σχολές Επιστημών Υγείας, όπως σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και αυτό επιτεύχθηκε με πολύ μεγάλη προσπάθεια.

Με αυτά τα νέα δεδομένα ανοίγονται νέοι ορίζοντες για την Επιστήμη και το λειτούργημα που υπηρετούν οι φυσικοθεραπευτές, ενώ ο κλάδος διεκδικεί αυξημένο ρόλο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας, καθώς και ένα ισχυρό πλαίσιο στην συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη των Φυσικοθεραπευτών για μια αναβαθμισμένη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στους πολίτες της Ελλάδας".

29ο συνέδριο φυσικοθεραπείας

Το 29ο συνέδριο φυσικοθεραπείας σηματοδοτεί επίσης ένα άλλο σημαντικό ορόσημο, αναφέρει ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής Καθ. Νικόλαος Στριμπάκος. Πραγματεύεται, για πρώτη φορά σε αυτό το εύρος, το πιο σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι φυσικοθεραπευτές στην καθημερινή τους πρακτική, την θεραπευτική άσκηση. Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα ως μέσον πρόληψης, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας, συγχρόνως όμως το συνέδριο αυτό αποσκοπεί να φωτίσει όλες τις επιμέρους πτυχές της άσκησης προκειμένου αυτή να είναι εξατομικευμένη (personalised), αποτελεσματική και ασφαλής.

Η επιλογή του είδους της άσκησης που πρέπει να εφαρμοστεί σε έναν ασθενή, ο χρόνος και ο τρόπος εφαρμογής της άσκησης στον ασθενή (συνταγογράφηση άσκησης), η παρότρυνση και τα κίνητρα που πρέπει να δίνονται στον ασθενή για συμμόρφωση και εφαρμογή της άσκησης, η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του ασθενούς και η προσαρμογή του προγράμματος άσκησης στον ασθενή αποτελούν μόνο λίγους από τους παράγοντες εκείνους που καθιστούν τον φυσικοθεραπευτή ως τον πλέον κατάλληλο επιστήμονα υγείας για την εφαρμογή της άσκησης στην αποκατάσταση της υγείας.

"Τις περισσότερες φορές", τονίζει ο Καθηγητής "η κατάσταση που καλείται ένας φυσικοθεραπευτής να αντιμετωπίσει είναι πολυπαραγοντική, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χρόνιους ασθενείς. Η εφαρμογή των θεραπευτικών μέσων και ιδιαίτερα της άσκησης που είναι ένας ενεργητικός και απαιτητικός τρόπος αποκατάστασης προϋποθέτει ένα πλήθος παραγόντων όπως την γνώση όχι μόνο της άσκησης αλλά και της παθολογίας του ασθενούς, της φυσικής εξέλιξης της νόσου, τις προσαρμογές της νόσου, περαιτέρω δε την ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης συμπτωμάτων κατά την άσκηση, την διαχείριση των συναισθημάτων και της εν γένει ψυχολογίας του ασθενούς, τη φαρμακευτική αγωγή και το πώς επηρεάζει την κλινική εικόνα αλλά και την ανταπόκριση του ασθενούς στην άσκηση και άλλα πολλά. Σε όλα τα παραπάνω μόνο ένας επιστήμονας υγείας με κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση τόσο της άσκησης όσο και της παθολογίας μπορεί να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά".