Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Ε

Βρέθηκαν 160 λήμματα

Ενδοκαρδίτιδα

Λοίμωξη ή φλεγμονή των καρδιακών βαλβίδων η του ενδοκαρδίου. Στην κλινική πράξη, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για τη λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα....

Ενδοκρανιακή υπέρταση

Αύξηση της πίεσης εντός του κρανίου από οποιοδήποτε αίτιο, όπως ένας όγκος, υδροκέφαλος, ενδοκρανιακή αιμορραγία, τραύμα, λοίμωξη ή παρεμβολή στη φλεβική κυκλοφορία του εγκεφάλου.ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ασθενε...

Ενδοκρινής αδένας

Ένας ενδοκρινής αδένας που εκκρίνει μία ή περισσότερες ορμόνες απευθείας μέσα στα τριχοειδή. Στους ενδοκρινείς αδένες περιλαμβάνονται η υπόφυση (που παράγει την θυρεοειδοτρόπο, τη φλοιοεπινεφρι...

Ενδομήτριο

Ο βλεννογόνος που επενδύει το εσωτερικό της μήτρας. Αποτελείται από δύο στιβάδες έντονα αγγειοβριθούς χαλαρού συνδετικού ιστού. Τη βασική στιβάδα, που προσκολλάται στο μυομήτριο και τη λειτουργική ...

Ενδομητρίτιδα

Φλεγμονή του βλεννογόνου της μήτρας. Μικροοργανισμοί μπορεί να μεταναστεύσουν μέσω του κολπικού σωλήνα στις βλεννογονικές επιφάνειες, να μεταφερθούν με το σπέρμα ή να εισέλθουν με τα ταμπόν και τις...

Ενδομητρίωμα

Όγκος που περιέχει έκτοπο ιστό ενδομητρίου. Ανευρίσκεται πιο συχνά στην ωοθήκη, στο ευθυμητρικό κόλπωμα, στο ορθοκολπικό διάφραγμα και στην επιφάνεια του περιτοναίου στο οπίσθιο τοίχωμα της μήτρας...

Ενδομητρίωση

Η παρουσία έκτοπων αδένων και στρώματος του ενδομητρίου εκτός της κοιλότητας της μήτρας. Χαρακτηριστικά, ο ενδομητρικός ιστός εισβάλλει σε άλλους ιστούς και εξαπλώνεται με τοπική επέκταση, με ενδο...

Ενδοπρόθεση

[Charles R. Stent, Βρεττανός οδοντίατρος, 1845-1901].1. Αρχικά, ουσία χρησιμοποιούμενη στην κατασκευή οδοντιατρικών καλουπιών. 2. Οποιοδήποτε υλικό ή εργαλείο χρησιμοποιείται για να διατηρήσει ...

Ενδορφίνη

Πολυπεπτίδιο που παράγεται στον εγκέφαλο και δρα ως οπιοειδές προκαλώντας αναλγησία με την πρόσδεση του στους υποδοχείς των οπιοειδών στα σημεία του εγκεφάλου που υπεισέρχονται στην αντίληψη του π...

Ενδοτοξίνη

Ένας λιποπολυσακχαρίτης που αποτελεί μέρος του κυτταρικού τοιχώματος των Gram- αρνητικών βακτηρίων. Προσδένεται προς τους υποδοχείς CD14 των λευκοκυττάρων. Η πρόσδεση διεγείρει την απελευθέρωση ιντ...

Ενδοφθάλμια φαινόμενα

Ένα οπτικό φαινόμενο που προέρχεται από το εσωτερικό του οφθαλμού, χαρακτηριζόμενο από την αντίληψη κινούμενων αντικειμένων, φωτεινών κύκλων, μαύρων κηλίδων και παροδικών φωτεινών αναλαμπών. Μπορε...

Ενέργεια

Η ικανότητα ενός συστήματος να παράγει έργο ή το ισοδύναμό του με την αυστηρή έννοια της φυσικής. Η ενέργεια εκδηλώνεται με διάφορες μορφές: κίνηση (κινητική ενέργεια), θέση (δυναμική ενέργεια), φω...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό