Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Χ

Βρέθηκαν 32 λήμματα

Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Μια κακοήθεια, στην οποία ανώμαλα λεμφοκύτταρα, συνήθως Β κύτταρα, πολλαπλασιάζονται και διηθούν τους σωματικούς ιστούς, προκαλώντας συχνά διόγκωση των λεμφαδένων και δυσλειτουργία του ανοσολογικού συ...

Χρόνια μυελογενής λευχαιμία

Μια αιματολογική κακοήθεια που χαρακτηρίζεται από εμμένουσα αύξηση στον αριθμό των κοκκιοκυττάρων, σπληνομεγαλία και μια συγκεκριμένη κυτταρογενετική ανωμαλία -το χρωμόσωμα Philadelphia- στον μυελό τω...

Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια

Βαθμιαία εξελισσόμενη, αυτοάνοση μυϊκή αδυναμία των χεριών και των ποδιών το οποίο προκαλείται από φλεγμονή του ελύτρου μυελίνης που καλύπτει τους νευράξονες των περιφερικών νεύρων. Η καταστρο...

Χρόνιο γλαύκωμα

Γλαύκωμα στο οποίο η τονομετρία αποκαλύπτει ενδοφθάλμια πίεση της τάξης του 45 ή 50, οι πρόσθιες ακτινοειδείς φλέβες είναι διατεταμένες, ο κερατοειδής χιτώνας είναι διαφανής, η κόρη είναι διεσταλμ...

Χρόνιο μεταναστευτικό ερύθημα

Αποτελεί χαρακτηριστικό εξάνθημα της νόσου του Lyme. Το ECM είναι ένα εξαπλούμενο ερυθρό εξάνθημα με σαφώς αφορζόμενα χείλη και (τυπικά) κεντρική ύφεση. Το εξάνθημα συνήθως εμφανίζεται εντός 3- 32...

Χρονολόγηση ενδομητρίου

Μικροσκοπικη εξέταση κατάλληλου, χρωματισμένου δείγματος ενδομητρίου για τον καθορισμό των ημερών μέχρι την επόμενη εμμηνορρυσία. Η χρονολόγηση γίνεται με βάση έναν πρότυπο κύκλο 28 ημερών. Επομένω...

Χρόνος ροής

Ο χρόνος που απαιτείται ώστε να σταματήσει να ρέει το αίμα από μια μικρή πληγή ή τσίμπημα του ωτός. Εκτιμάται χρησιμοποιώντας μία από πολλές τεχνικές. Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, ο χρ...

Χρωμόσωμα

Ευθύγραμμη αλυσίδα αποτελούμενη από DNA (και συνδεόμενες με αυτό πρωτεΐνες), η οποία φέρει τη γενετική πληροφορία. Τα χρωμοσώματα χρωματίζονται έντονα με βασικές χρωστικές και είναι ιδιαίτερα ευδι...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό