Φάκελοι

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας για τα γενόσημα

Η πολιτική ηγεσία εκτιμά πως τα γενόσημα, που διατίθενται κυρίως από ελληνικές επιχειρήσεις, πρέπει να προστατευτούν.

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΠΕΦ: Πώς θα αυξηθεί η διείσδυση των γενοσήμων

Ενώ οι τιμές μειώνονται, η δαπάνη τελικά αυξάνεται ως αποτέλεσμα της αδυναμίας ελέγχου του όγκου και της αποζημίωσης των νέων φαρμάκων, σύμφωνα με την ΠΕΦ.

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Κατανάλωση γενοσήμων σε Ελλάδα, Ευρώπη, ΗΠΑ

Στην πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη από το τέλος θέση μεταξύ 27 χωρών στη διείσδυση γενοσήμων.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Τιμές γενοσήμων: Η θέση της φαρμακοβιομηχανίας

Η ΠΕΦ επισημαίνει πως οι εμφανιζόμενες ως υψηλές τιμές των γενοσήμων είναι πλασματικές, καθώς δεν περιλαμβάνουν εκπτώσεις και υποχρεωτικές επιστροφές προς τον ΕΟΠΥΥ.

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Γιατί είναι ακριβά τα γενόσημα φάρμακα στην Ελλάδα

Λόγω της προστασίας που παρέχει η νομοθεσία, ένα πρωτότυπο (off – patent) σκεύασμα διατίθεται, τελικά, με τιμή χαμηλότερη από εκείνη του γενοσήμου του...

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων φαρμάκων

Πολύπλοκη και χρονοβόρα είναι η ερευνητική διαδικασία μέχρι να φτάσει ένα σκεύασμα στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Η Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων διέπει την κλινική έρευνα

Σε αυστηρότατο πλαίσιο διεξάγεται η κλινική έρευνα. Οι διαδικασίες και αρχές που ακολουθεί.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Τα παραδείγματα της Τσεχίας και του Βελγίου

Μοναδικό στην Ευρώπη, το ICRC είναι ένα ειδικευμένο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης και αποτελεί µια μεγάλη ευκαιρία για την Τσεχία να αξιοποιήσει αυτό το πρότυπο κέντρο στην Ευρώπη. Το Βέλγιο, μια από τις χώρες αναφοράς.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Σχεδιασµός µηχανισµού φορολογικών αναπτυξιακών κινήτρων

Ο σχεδιασµός ενός µηχανισµού παροχής φορολογικών αναπτυξιακών κινήτρων, αποτελεί βήµα άµεσης προτεραιότητας για την ανάπτυξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Εξορθολογισµός και βελτιστοποίηση του θεσµικού πλαισίου για την κλινική έρευνα/ Ε&Α

Τα οφέλη της κλινικής έρευνας είναι πολυσήμαντα, καθώς αυτή εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, ενώ παράλληλα ενισχύει την εθνική οικονοµία.