Θετική, αλλά με μικρά σχετικά οφέλη ήταν η πρόσφατη απόφαση 431/26.2.2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις μνημονιακές μειώσεις στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών.

Όπως είχε επισημανθεί και σε σχετικό δημοσίευμα του Iatronet, το ΣτΕ έκρινε μεν αντισυνταγματικές τις μειώσεις που επιβλήθηκαν με τον νόμο 4093/12 αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012.

Σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν σε άλλες αποφάσεις, το ΣτΕ έκρινε πως η αναδρομική επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν αφορά ελάχιστους γιατρούς και συγκεκριμένα όσους είχαν προσφύγει κατά του νόμου.

Για τους υπόλοιπους, οι όποιες επιστροφές συμφωνηθούν με την Πολιτεία θα αφορούν το διάστημα από τη λήψη της απόφασης (26 Φεβρουαρίου 2018) και εντεύθεν.

Σύμφωνα με ενημέρωση του νομικού συμβούλου του Ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), η απόφαση του ΣτΕ περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις στο μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ. Στο σκεπτικό επισημαίνεται – μεταξύ άλλων – πως ο νο΅οθέτης προχώρησε στις ΅ισθολογικές περικοπές χωρίς να συνεκτι΅ήσει την εξέλιξη των οικονο΅ικών εν γένει συνθηκών και του γενικού κόστους διαβίωσης, την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους του δη΅οσίου λειτουργή΅ατος των ιατρών ΕΣΥ, τις ειδικές συνθήκες άσκησης του εν λόγω λειτουργή΅ατος.

Το ΣτΕ έκανε δεκτή την προσφυγή των γιατρών του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”, ακυρώνοντας τις προσβαλλό΅ενες ΅ισθοδοτικές καταστάσεις τους. Έκανε, επίσης, δεκτές της παρεμβάσεις της ΟΕΝΓΕ και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Επικαλούμενο, ωστόσο, την οξυμένη δημοσιονομική κατάσταση και τον μεγάλο αριθμό των γιατρών, οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας θα επέλθουν για όλους τους γιατρούς μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

Βάση

Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο των νομικών Μιχαήλ Μιχαήλ και Παναγιώτη Ζαμπίτη προς το προεδρείο του ΠΙΣ, η απόφαση για έναρξη της αντισυνταγματικότητας από την ημέρα λήψης της απόφασης δεν έχει νομική βάση.

Στα Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας εκκρεμούν προσφυγές γιατρών κατά των μειώσεων, οι οποίες θα εκδικαστούν κατά προτεραιότητα και εκτιμάται πως θα έχουν την ίδια θετική έκβαση.

Για να κατοχυρωθούν τα συμφέροντα των γιατρών, οι νομικοί σύμβουλοι προτείνουν ως απαραίτητη ενέργεια την άσκηση ο΅αδικών προσφυγών - αγωγών ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων. Το ίδιο ισχύει και για τους ειδικευό΅ενους και επικουρικούς γιατρούς, οι οποίοι ΅πορούν να ασκήσουν αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια.

Ενστάσεις

Η απόφαση του ΣτΕ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι κάνουν λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Το Μισθοδικείο – σημειώνουν – δικαίωσε το 2013 προσφυγή των δικαστικών κατά των μισθολογικών μειώσεων, χωρίς επιφυλάξεις και χρονοκαθυστέρηση.

Τον επόμενο χρόνο, εκδικάστηκε προσφυγή έντστολων, οι οποίοι δικαιώθηκαν από το ΣτΕ, με την απόφαση να καλύπτει το σύνολο των στρατιωτικών. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η απόφαση για τους πανεπιστημιακούς.

Δημ.Κ.