Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Κ

Βρέθηκαν 133 λήμματα

Καρδιακή ανακοπή

Ξαφνική παύση της λειτουργικής κυκλοφορίας. Στις ΗΠΑ, 1000 άνθρωποι πεθαίνουν ημερησίως ως αποτέλεσμα καρδιακής ανακοπής. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Στην πλειοψηφία των θυμάτων, εντοπίζεται στεφανιαία νόσος και η κα...

Καρδιακή ανεπάρκεια

Η αδυναμία της καρδιάς να κυκλοφορήσει το αίμα αποτελεσματικά, ώστε να ικανοποιήσει τις μεταβολικές απαιτήσεις του σώματος. Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να προσβάλλει την αριστερή κοιλία, τη δεξιά...

Καρδιακή βαλβίδα

Μία από τις τέσσερεις βαλβίδες που εμποδίζουν την παλινδρόμηση του αίματος, καθώς αυτό διέρχεται εντός, μέσω και εκτός της καρδιάς. Κατά τη σειρά εισόδου του φλεβικού αίματος στον δεξιό κόλπο, ο...

Καρδιακή ρήξη

Σχίσιμο του καρδιακού μυός, που μπορεί να συμβεί μετά από σοβαρό θωρακικό τραύμα (ή σε περίπου 2% των ασθενών που έχουν υποστεί ένα έμφρακτο του μυοκαρδίου). Συνήθως οδηγεί σε αιφνίδιο καρδιακό ...

Καρδιακός επιπωματιομός

Μια επικίνδυνη κατάσταση στην οποία αυξημένες ενδοπερικαρδιακές πιέσεις εξασθενούν την πλήρωση της καρδιάς κατά την διαστολή.Ο επιπωματιομός μπορεί να προκύψει από τραυματισμούς στην καρδιά ή στα μεγά...

Καρδιακός καθετηριασμός

Διαδερμική, ενδοαγγειακή εισαγωγή καθετήρα σε οποιονδήποτε θάλαμο της καρδιάς ή των μεγάλων αγγείων για τη διάγνωση, εκτίμηση ανωμαλιών, παρεμβατική θεραπεία και αξιολόγηση διαφόρων παθολογικών κα...

Καρδιακός κύκλος

Η περίοδος απότην έναρξη ενός καρδιακού κτύπου, έως την έναρξη του επόμενου κτύπου, ο οποίος περιλαμβάνειτη συστολή, τη σύσπαση των κόλπων και των κοιλιών, που εξωθεί το αίμα καιτη διαστολή, την π...

Καρδιομετατροπή

Η αποκατάσταση του φυσιολογικού κολπικού ρυθμού με χημικά ή ηλεκτρικά μέσα. Όταν πραγματοποιείται φαρμακευτικώς, η διαδικασία συνίσταται στη από του στόματος ή ενδοφλέβια χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμά...

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Βασική υποστήριξη ζωτικών σημείων. Σε επείγουσα καρδιακή φροντίδα, η ΚΑΡΠΑ περιλαμβάνει απελευθέρωση του αεραγωγού, παρέχοντας τεχνητό αερισμό και υποστήριξη της κυκλοφορίας, μέχρι οριστική αντ...

Καρκινοειδές σύνδρομο

Ομάδα συμπτωμάτων παραγόμενων από καρκινοειδείς όγκους οι οποίοι εκκρίνουν υπέρμετρα ποσά σεροτονίνης, βραδυκινίνης και άλλων ισχυρών αγγειοενεργών ουσιών.ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Μπορεί να παρουσιασθούν ένα ή ...

Καρκίνος

Κακοήθης νεοπλασία χαρακτηριζόμενη από την ανεξέλεγκτη αύξηση των κυττάρων, συχνά με διήθηση σε υγιείς ιστούς τοπικά ή σε όλη την έκταση του σώματος. Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κυριότερη αιτία θνη...

Καρκίνος του αιδοίου

Οποιοδήποτε κακοήθες νεόπλασμα του αιδοίου. Από αυτά, το 90% είναι καρκινώματα πλακωδών κυττάρων και το υπόλοιπο προκαλείται από αδενοκαρκινώματα, σαρκώματα ή νόσο του Paget.Στους καρκίνους του αιδ...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό