Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Μ

Βρέθηκαν 82 λήμματα

Μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο

Μια διαταραχή της διάθεσης, που χαρακτηρίζεται από μια περίοδο τουλάχιστον 2 εβδομάδων καταθλιπτικής διάθεσης ή απώλεια του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες. Στα...

Μελαγχολία

Βαριά κατάθλιψη με αμβλύ, επίπεδο συναίσθημα και έλλειψη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες, που φυσιολογικά θα ήταν ευχάριστες. Μπορεί να υπάρχει διέγερση ή επιβράδυνση. Μπορούν να παρουσιαστούν ...

Μελαγχρωματική ξηροδερμία

Μια σπάνια, προϊούσα, αυτοσωμική υπολειπόμενη εκφυλιστική νόσος χαρακτηριζόμενη από σοβαρή φωτοευαισθησία η οποία αναπτύσσεται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής. Παρατηρείται αιφνίδια εκδήλωση ερυθήματος,...

Μελάνωμα

Ένας κακοήθης όγκος σκούρα χρωματισμένων κυττάρων (μελανινοκύτταρα), που συχνά αναπτύσσεται σε καφέ ή μαύρο σπίλο. Ο όγκος μπορεί να διασπαρεί επιθετικά σε ολόκληρο το σώμα, π.χ., στον εγκέφαλο...

Μελάνωμα in situ

Ένα επιφανειακό μελάνωμα, το οποίο δεν έχει ακόμα εισβάλει σε βαθιές στοιβάδες του δέρματος ή διασπαρθεί σε τοπικούς ή απομακρυσμένους ιστούς.ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η βλάβη θα πρέπει να αφαιρείται από έμπειρο...

Μελατονίνη

Μιαπεπτιδική ορμόνη που παράγεται από την επίφυ-ση και επηρεάζει τους κύκλους ύπνου-έγερσης και άλλους κιρκαδιανούς ρυθμούς. Είναι διαθέσιμη σε μορφή συμπληρώματος. Έχει υπνωτική επίδραση και έχ...

Μελέτη ασθενών-μαρτύρων

Ερευνητική τεχνική η οποία χρησιμοποιείται στην επιδημιολογία και στην κλινική έρευνα και κατά την οποία οι περιπτώσεις επιλέγονται για μελέτη με βάση την εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή την παρουσία...

Μελέτη ιατρικών εκβάσεων

Μελέτες που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν έγκυρες συγκρίσεις μεταξύ διαδικασιών ιατρικής φροντίδας και αποτελεσμάτων, όπως αυτά επηρεάζονται από το σύστημα της φροντίδας και την ειδικότητα...

Μελέτη, αναδρομική

Ερευνητικό έργο το οποίο συλλέγει δεδομένα και εξάγει συμπεράσματα από γεγονότα τα οποία έχουν ήδη συμβεί....

Μελέτη, διπλή τυφλή

Μέθοδος επιστημονικής διερεύνησης στην οποία τόσο ο συμμετέχων όσο και ο ερευνητής δεν γνωρίζουν ούτε εάν ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία ούτε το είδος της θεραπείας. Μετά την ολοκλήρωση του πειράματος...

Μελέτη, προοπτική

Επιστημονική διερεύνηση η οποία συλλέγει δεδομένα μόλις αυτά καθίστανται διαθέσιμα και αναλύει τα αποτελέσματα αφού αυτά συγκεντρωθούν. Οι προοπτικές μελέτες στις οποίες τόσο οι ερευνητές όσο και τ...

Μελέτη, τυφλή

Μελέτη κατά την οποία μόνο ο συμμετέχων ή μόνο ο ερευνητής αγνοεί τα άτομα στα οποία χορηγείται θεραπεία....

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό