Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Μ

Βρέθηκαν 82 λήμματα

Μετάθεση, μετατόπιση

1. Η εναλλαγή ενός χρωμοσώματος με μεταφορά ενός τμήματος του είτε σε ένα άλλο χρωμόσωμα ή σε άλλο τμήμα του ίδιου χρωμοσώματος. Το τελευταίο καλείται μετάθεση ή ανταλλαγή. Όταν δύο χρωμοσώματα αν...

Μέταλλο

1. Μέταλλο. Ένα ανόργανο στοιχείο ή μια ένωση που υπάρχει στη φύση, ειδικά ένα που είναι στερεό.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Τα μέταλλα είναι απαραίτητα συστατικά των κυττάρων· σχηματίζουν το μεγαλύτερο τμήμα τω...

Μεταμόσχευση

1. Η μεταμόσχευση ζώντος ιστού από την φυσιολογική του θέση σε άλλη θέση ή η μεταμόσχευση ενός οργάνου ή ιστού από ένα άτομο σε ένα άλλο. Όργανα και ιστοί που έχουν μεταμοσχευθεί επιτυχώς περιλαμβά...

Μεταμόσχευση ήπατος

Η χειρουργική εμφύτευση ενός ηπατικού μοσχεύματος σε έναν ασθενή με ηπατοπάθεια τελικού σταδίου, είτε αυτή οφείλεται σε αλκοολική κίρρωση, χρόνιες χολοστατικές νόσους, χρόνια ή κεραυνοβόλο ηπατί...

Μεταμόσχευση καρδιάς

Χειρουργική μεταμόσχευση καρδιάς από έναν ασθενή που απεβίωσε λόγω τραυματισμού ή ασθένειας και άφησε την καρδιά άθικτη και λειτουργική στον λήπτη. Οι μόνες απόλυτες αντενδείξεις είναι ανεξέλεγκτος...

Μεταμόσχευση νεφρών

Η μεταμόσχευση ενός νεφρού από ένα ζωντανό ή από ένα πτωματικό δότη σε ένα άτομο με νεφρική ανεπάρκεια. Χρησιμοποιείται με την οριστική μορφή της νεφρικής αντικατάστασης σε ασθενείς με νεφρική ανεπ...

Μεταμόσχευση πνεύμονα

Μεταμόσχευση του πνεύμονα ενός δότη σε ένα δέκτη με πνευμονοπάθεια τελικού σταδίου, η οποία προκαλείται συνήθως από πνευμονική ίνωση, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή πνευμονική υπέρταση. Η ...

Μετατραυματική αμνησία

Μια κατάσταση παραζάλης, σύγχυσης και απώλειας της μνήμης στην οποία εισέρχεται κάποιος ασθενής μετά από τραυματική βλάβη του εγκεφάλου (ΤΒΙ), αμέσως μετά από τραυματισμό ή την ανάνηψη από κώμα. Το οί...

Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ)

Ένζυμο, το οποίο φυσιολογικά ανευρίσκεται στο ενδοθήλιο των τριχοειδών σε όλο το αγγειακό σύστημα. Μετατρέπει την αγγειοτασίνη Ι (που αποτελεί μέρος του μηχανισμού ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόν...

Μετατροπή, μετάπτωση, ανάταξη

1. Η μεταβολή από μία κατάσταση σε μία άλλη. Για παράδειγμα, ένας ασθενής με αρρυθμία μπορεί να μεταπέσει από κολπική μαρμαρυγή σε κολπικό ρυθμό, ή ένας ασθενής χωρίς ένδειξη για φυματίωση μπορεί ν...

Μεταφορά εμβρύου

Η μεταφορά εμβρύων στην κοιλότητα της μήτρας μέσω του κόλπου μετά από τεχνητή γονιμοποίηση (IVF), ή, στην περίπτωση της ενδοσαλπιγγικής μεταφοράς γαμετών (GIFT), στις σάλπιγγες. Η γονιμοποίηση επιτ...

Μετεγχειρητική περίοδος

Οι πρώτες ώρες και μέρες μετά από μια χειρουργική επέμβαση.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ασθενείς εμφανίζουν σημαντικό άλγος, δυσχέρεια στην κίνηση, ναυτία, έμετο, κ...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό