Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Τ

Βρέθηκαν 48 λήμματα

Τετραπληγία

Παράλυση και των τεσσάρων άκρων, η οποία συνήθως προκαλείται από βλάβη στην αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού. Η τετραπληγία οφείλεται συχνά σε τραύμα στον αυχένα, αν και κάποιες φορές οφείλεται σε σ...

Τεχνήτιο

ΣΥΜΒ.: ΤcΈνα συνθετικό μεταλλικό χημικό στοιχείο που διαθέτει έναν αριθμό ραδιενεργών ισοτόπων. Μέσο ατομικό βάρος, 98.9062, ατομικός αριθμός, 43. Ραδιοϊσότοπα του τεχνητίου χρησιμοποιούνται σε με...

Τεχνήτιο-99m

ΣΥΜΒ.: 99mTc.Ένα ραδιενεργό ισότοπο του τεχνητίου που εκπέμπει ακτίνες γ. Έχει χρόνο ημίσειας ζωής 6 ώρες....

Τεχνικός επείγουσας παροχής βοήθειας

Άτομο το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την Πολιτεία ή έχει εθνική άδεια μετά από τη συμπλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης του U.S. Department of Transportation EMT- B....

Τεχνικός επείγουσας παροχής βοήθειας

Κατά τη μεταβατική περίοδο από το 1985 έως το 1994 του προγράμματος εκπαίδευσης του U.S. Department of Transportation, ο τίτλος που χορηγείτο σε πολλές Πολιτείες σε άτομα που αποκτούσαν πιστοποίησ...

Τεχνικός επείγουσας παροχής βοήθειας

Άτομο το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την Πολιτεία ή έχει εθνική άδεια μετά από τη συμπλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης του U.S. Department of Transportation EMT- Ι. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δίν...

Τεχνικός επείγουσας παροχής βοήθειας

Ένα άτομο το οποίο είναι εκπαιδευμένο στην παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας για μια ποικιλία καταστάσεων, ιδίως όμως σε ασθενείς που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή, προκάρδιο άλγος, εγκεφαλικό επει...

Τεχνικός-διασώστης επείγουσας παροχής βοήθειας

Άτομο το οποίο έχει συμπληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του U.S. Department of Transportation EMT- Paramedic και έχει άδεια ή πιστοποίηση για την παροχή εκτίμησης και αντιμετώπισης σε ασθενείς στ...

Τηλεϊατρική

Η χρήση εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών για την μετάδοση εικόνων βίντεο, ακτίνων-Χ και άλλων εικόνων, ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων, και εργαστηριακών αποτελεσμάτων για ασθενείς από μακρινές τοποθεσίες....

Τικ

Μια σπασμωδική μυϊκή σύσπαση, που συχνότερα περιλαμβάνει τους μύες του προσώπου, του στόματος, των ματιών, του κεφαλιού, του λαιμού ή των ώμων. Οι σπασμοί μπορεί να είναι τονικοί ή κλωνικοί. Η κίνη...

Τιτάνιο

ΣΥΜΒ: Ti.Ένα μεταλλικό στοιχείο σε συνδυασμό με ορυκτά, ατομικό βάρος 47.90, ατομικός αριθμός 22, ειδικό βάρος 4.54. Στην οδοντιατρική, χρησιμοποιείται ως κράμα μετάλλου, κυρίως για συσκευές και εμ...

Το επίπεδο του οξυγόνου σε ιστούς

Η μέτρηση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στα σωματικά υγρά δεν είναι τόσο σημαντική όσο η γνώση του επιπέδου του οξυγόνου στους ίδιους τους ιστους. Ο προσδιορισμός του γαστρεντερικοΰ διάμεσου pH ...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό