Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Γ

Βρέθηκαν 39 λήμματα

Γλυκόζη

Ένα απλό σάκχαρο ή μονοσακχαρίτης, C6H12O6, το οποίο αποτελεί το τελικό προϊόν του καταβολισμού των υδατανθράκων. Το δεξιόστροφο ισομερές του (D-γλυκόζη) αποτελεί μια από τις κυριότερες πηγές ενέρ...

Γλυκόλη

Oποιαδήποτε από τις διυδρικές αλκοόλες που σχετίζονται με την αιθυλική αλκοόλη, C2H6O2.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Οι γλυκόλες, συμπεριλαμβανομένων της αιθυλενικής και προπυλενικής γλυκόλης, ανευρίσκο...

Γλυκοσίδη

Μια ουσία που προέρχεται από τα φυτά και κατά την υδρόλυση της αποδίδει ένα σάκχαρο και ένα ή περισσότερα πρόσθετα προϊόντα. Οι γλυκοσίδες ανάλογα με το σάκχαρο που περιέχουν, ονομάζονται γλυκοσίδι...

Γλώσσα

Το ελεύθερο κινητό μυώδες όργανο επί του εδάφους του στόματος και μερικώς του φάρυγγα. Είναι το όργανο της γεύσης και συμβάλλει επίσης στην μάσηση, κατάποση, και ομιλία.ΑΝΑΤΟΜΙΑ: Η γλώσσα αποτελεί...

Γναθοστομίαση

Μια μορφή σπλαχνικής λοίμωξης των ανθρώπινων ιστών από μεταναστευτικές προνύμφες που προκαλείται από το νηματοειδές παράσιτο του σκύλου και της γάτας, Gnathostoma spinigerum. Η πρόσληψη γίνεται με...

Γονίδιο

Η βασική μονάδα της κληρονομικότητας, αποτελούμενη από DNA, τον κώδικα για συγκεκριμένες πρωτεΐνες. Κάθε γονίδιο καταλαμβάνει συγκεκριμένη θέση σε ένα χρωμόσωμα. Τα γονίδια αποτελούν αυτοαναπαραγό...

Γονίδιο Rh

Οποιοδήποτε από οκτώ αλληλόμορφα γονίδια, τα οποία είναι υπευθυνα για την ποικιλία των ομάδων αίματος Rh. Έχουν οριστεί ως R2, Rz, r, r-, r- και ry. Τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για την ομάδα α...

Γονιμοποίηση

1. Η διαδικασία που ξεκινάει με τη διείσδυση του σπερματοζωαρίου στο δευτερογενές ωοκύτταρο και ολοκληρώνεται με τη σύντηξη του αρσενικού και του θηλυκού προπυρήνα. Αυτό συνήθως συμβαίνει στην ευ...

Γονόρροια

Μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη που προκαλείται από τον gram-αρνητικό διπλόκοκκο Neisseria gonorrhoeae. Η πάθηση συχνά προκαλεί φλεγμονή της ουρήθρας, του προστάτη, του τραχήλου της μήτρας, τ...

Γραμμές Langer

[Carl (Ritter von Edenberg) Langer, Αυστριακός ανατόμος, 1819-1887]. Η δομική διευθέτηση του ινώδους ιστού του δέρματος, δημιουργώντας τις φυσιολογικές γραμμοειδείς σχισμές, οι οποίες, αν και ε...

Γρίπη

Μία οξεία μεταδοτική αναπνευστική λοίμωξη που χαρακτηρίζεται από πυρετούς, μυαλγίες, κεφαλαλγία, εξάντληση, βήχα και φαρυγγίτιδα. Η νόσος συνήθως εμφανίζεται τον χειμώνα. Σε ασθενείς με σοβαρές προϋπά...

Γστρική έκπλυση

Έκπλυση του στομάχου για την αφαίρεση ή αραίωση ερεθιστικών παραγόντων ή δηλητηρίων ή για τον καθαρισμό του οργάνου πριν ή μετά από χειρουργική επέμβαση. Η γαστρική έκπλυση χρησιμοποιείται συχνό...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό