Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Π

Βρέθηκαν 133 λήμματα

Περιβαλλοντική διαταραχή του ύπνου

Διαταραχές του ύπνου που προκαλούνται εξαιτίας υπερβολικού θορύβου, φωτός, θερμότητας, κρύου, κινήσεων του συντρόφου κατά τη διάρκεια του ύπνου, ή σε μη οικείο περιβάλλον (π.χ. σε νοσοκομείο, ξενοδ...

Περικαρδιακή τριβή

Τρίζων, τραχύς ή οξύς ήχος που ακούγεται, όταν φλεγμαίνουσες σπλαγχνικές και τοιχωματικές επιφάνειες κινούνται η μια πάνω στην άλλη. Ο ήχος μπορεί να ακουστεί κατά την ακρόαση ασθενών οι οποίοι ...

Περικαρδίτιδα

Φλεγμονή του περικάρδιου που χαρακτηρίζεται από θωρακικό άλγος, πυρετό και περικαρδιτικό ήχο τριβής.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Πολλές παθήσεις και καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή του περικαρδίου, συμπερι...

Περίοδος κύησης

Η περίοδος της εγκυμοσύνης από την σύλληψη μέχρι τον τοκετό. Η μέση χρονική διάρκεια είναι 10 σεληνιακοί μήνες ή 280 ημέρες, υπολογιζόμενη από την έναρξη της τελευταίας εμμήνου ρύσης, αλλά η διάρκε...

Περίοδος οίστρου

Η ακολουθία από την έναρξη μιας περιόδου οίστρου μέχρι την έναρξη της επόμενης. Περιλαμβάνει τον προ-οίστρο, τον οίστρο και το μεθοίστρο, ακολουθούμενο από μια βραχεία περίοδο απραξίας, που καλείτα...

Περιορισμός τάξης

Η απαίτηση ορισμένων T-λεμφοκυττάρων για την παρουσία δεικτών των τάξεων Ι ή ΙΙ του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας στα αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα. Αυτοί οι δείκτες επιτρέπουν στα T-κύττ...

Περιόστεο

Ο ινώδης υμένας που σχηματίζει το κάλυμμα των οστών, εκτός από τις αρθρικές επιφάνειες. Αποτελείται από μια πυκνή εξωτερική στοιβάδα που περιέχει πολυάριθμα αγγεία και μια εσωτερική στοιβάδα κυττάρ...

Περίσσεια ή πλεόνασμα βάσης

Η διαφορά ανάμεσα στη φυσιολογική και στην πραγματική συγκέντρωση του ρυθμιστικού διαλύματος βάσης σε δείγμα αίματος όταν τιτλοποιείται από ισχυρό οξύ σε pH= 7.4 και PCO2= 40 mmHg. Το πλεόνασμα βά...

Περισφιγμένη κήλη

Μία κήλη στην οποία το προβάλλον σπλάγχνο παγιδεύεται τόσο σφικτά, ώστε δημιουργείται γάγγραινα, απαιτώντας άμεση εγχείρηση. Όταν συμβεί περίσφιγξη των περιεχομένων, μία μη χειρουργική προσπάθεια μ...

Περιτομή

Χειρουργική αφαίρεση της ακροποσθίας του πέους. Η περιτομή εκτελείται συνήθως κατά την επιθυμία των γονέων, σε ορισμένες περιπτώσεις για θρησκευτικούς λόγους. Υπάρχει αξιοσημείωτη αμφισημία σχετικά...

Περιτόναιο

Η ορώδης μεμβράνη που επενδύει την κοιλιακή κοιλότητα και ανασπάται πάνω από τα σπλάχνα.ΕΞΕΤΑΣΗ: Τα νοσήματα που προσβάλλουν το περιτόναιο μπορούν να αξιολογηθούν με ήπια και προσεκτική επίκρουση ...

Περιτονίτιδα

Φλεγμονή του ορώδους υμένα που επενδύει την κοιλιακή κοιλότητα και τα σπλάχνα της.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η περιτονίτιδα προκαλείται από φλεγμονή της κοιλιακής κοιλότητας χωρίς εμφανή ρήξη οργάνου (πρωτοπαθής ...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό