Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Σ

Βρέθηκαν 147 λήμματα

Σύμπλεγμα AIDS-άνοιας

Εγκεφαλοπάθεια η οποία προκαλείται από άμεση μόλυνση του εγκεφαλικού ιστού από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Αυτή η κατάσταση αφορά περίπου το 15% των ασθενών με AIDS, αλλά το 1997...

Σύμπλεγμα βιταμινών Β

Ομάδα υδατοδιαλυτών βιταμινών που απομονώνονται από το ήπαρ, τη ζύμη και άλλες πηγές. Μόνο η ζύμη που παρασκευάζεται από κόκκους δημητριακών, διατηρεί τις ιδιστητές της, αν αποξηρανθεί. Μεταξύ τ...

Σύμπλεγμα του Eisenmenger

[Victor Eisenmenger, Γερμανός ιατρός, 1864-1932]. Συγγενής κυανωτική καρδιοπάθεια, αποτελούμενη από έλλειμμα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, δεξιά θέση της αορτής, πνευμονική υπέρταση με διάταση τ...

Συμπλήρωμα βιταμίνης

Δισκίο ή κάψουλα που περιέχει μία ή περισσότερες βιταμίνες. Ως εκ τούτου, το δισκίο ή η κάψουλα μπορεί να περιέχει μια βιταμίνη ή περισσότερες, ενώ σε μερικές περιπτώσεις ένα παρασκεύασμα θα πε...

Σύμπτωμα

Οποιαδήποτε μεταβολή στο σώμα ή στις λειτουργίες του, όπως εκλαμβάνεται από τον ασθενή. Ένα σύμπτωμα αντιπροσωπεύει την υποκειμενική εμπειρία μιας πάθησης. Τα συμπτώματα περιγράφονται από τον ασθεν...

Συμπύκνωση, υγροποίηση

1. Καθιστώντας κάτι πιο πυκνό ή συμπαγές.2. Η μεταβολή ενός υγρού σε στερεό ή ενός αερίου σε υγρό.3. Στην ψυχανάλυση, η ένωση ιδεών προς το σχηματισμό νέου διανοητικού σχεδίου.4. Στη χημεία, τύπος ...

Συναγωνιστικός αναστολέας

1. Μία χημική ουσία που προσδένεται ή εμποδίζει ένα άλλο συμπαράγοντα από την συμμετοχή σε μία αντίδραση.2. Φάρμακο, ορμόνη ή άλλο διακυτταρικό μήνυμα που συνδέεται και εμποδίζει τον κυτταρικό υ...

Σύνδεσμος

1. Μια ζώνη ή φύλλο ισχυρού συνδετικού ιστού, που συνδέει τα αρθρούμενα άκρα των οστών, συνδέοντάς τα έτσι ώστε να περιορίζεται η κίνηση.2. Το παχυσμένο τμήμα ή πτυχή του περιτόνεου ή του μεσεντέ...

Συνδετικός ιστός

Ιστός που υποστηρίζει και συνδέει άλλους ιστούς και τμήματα του σώματος. Ο συνδετικός ιστός έχει συγκριτικά λίγα κύτταρα. Το κύριο μέρος του αποτελείται από μεσοκυττάρια ουσία ή θεμέλια ουσία, η οπ...

Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας πρόωρου βρέφους

Σοβαρή βλάβη της αναπνευστικής λειτουργίας σε ένα πρόωρο νεογνό, που οφείλεται σε ανωριμότητα των πνευμόνων. Η κατάσταση αυτή είναι σπάνια σε νεογνά με διάρκεια κύησης >37 εβδομάδες ή βάρου...

Σύνδρομο Bechet

[Τούρκος δερματολόγος, 1889-1948]. Μια σπάνια, πολυσυστηματική, χρόνια, υποτροπιάζουσα νόσος, άγνωστης αιτιολογίας, η οποία χαρακτηρίζεται από εξελκώσεις του στόματος και των γεννητικών οργάνων κα...

Σύνδρομο Brugada

Σπάνιο κληρονομικό σύνδρομο, περιστασιακά αυτοσωμικό επικρατές, το οποίο χαρακτηρίζεται από αποκλεισμό του δεξιού σκέλους της καρδιάς, ανύψωση του διαστήματος S-T στις δεξιές προκάρδιες απαγωγές τ...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό