Προϊόντα & Υπηρεσίες

Φίλτρα άρθρων

Πέμπτη, 09 Απριλίου 2009, 16:54

Το Ε.Ι.Α.Χ αρωγός της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στη διοργάνωση της Πασχαλινής Εορταγοράς

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, υποστήριξε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης, Πόρτα Ανοιχτή, ατόμων που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, στη διοργάνωση της Πασχαλινής Εορταγοράς.