Προϊόντα & Υπηρεσίες

Φίλτρα άρθρων

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015, 19:52

Νεότερες εξελίξεις για τη διαβητική νευροπάθεια και το διαβητικό πόδι

Επιστημονική εκδήλωση για τη διαβητική νευροπάθεια και το διαβητικό πόδι διοργανώθηκε από τη Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος στις 22-24 Μαΐου.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008, 19:42

Κίνδυνος περιφερικής νευροπάθειας με το Sebivo

Η Επιτροπή για τα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) συνιστά να συμπεριληφθούν νέες προειδοποιήσεις στα πληροφοριακά στοιχεία του φαρμάκου Sebivo (telbivudine) της εταιρείας Novartis Europharm Ltd.