Προϊόντα & Υπηρεσίες

Φίλτρα άρθρων

Τρίτη, 19 Απριλίου 2022, 16:42

Ωτοπλαστική 2022: Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, ομιλητής στο Συνέδριο της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 17 – 20 Μαρτίου 2022.