Προϊόντα & Υπηρεσίες

Φίλτρα άρθρων

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022, 15:25

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Γενετικής

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των ιατρών και των λοιπών επαγγελματιών υγείας.