Προϊόντα & Υπηρεσίες

Φίλτρα άρθρων

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022, 11:00

Δωρεάν παιδιατρικός έλεγχος για τα παιδιά 100 απομακρυσμένων περιοχών

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone εμπλουτίζεται με παιδιατρικό προληπτικό έλεγχο.