Προϊόντα & Υπηρεσίες

Φίλτρα άρθρων

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023, 17:00

ΣΕΥΠ- ΠΦΥ: Η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην κλίνη του Προκρούστη

Τα χρόνια προβλήματα των Κέντρων Υγείας θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης που διοργανώνει στις 28 Μαρτίου.