Άσκηση

Φίλτρα άρθρων

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Εξάντληση και χρόνια κόπωση από υπερβολική άσκηση

Μια ωφέλιμη δραστηριότητα μπορεί να αποβεί βλαπτική όταν η άσκησή της υπερβεί ένα κρίσιμο όριο ή όταν δεν γίνει σωστά.