Ενδοσκόπιο

Φίλτρα άρθρων

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022, 08:15

Θα προμηθευτούν οξύμετρα όλες οι δημόσιες δομές

Διαγωνισμός από τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.)

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, 10:40

Ο ιδιωτικός τομέας έχει αντικαταστήσει το Δημόσιο

Τι γίνεται με τις μονάδες αιμοκάθαρσης;

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022, 13:50

Ανάκληση λίστας για λόγους δημοσίου συμφέροντος

Ανάστατη είναι η αγορά.