Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010, 13:53

ΥΓΕΙΑ Α.Ε: ‘Εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση’ σε ασθενή με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Με μεγάλη επιτυχία εφαρμόστηκε στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ η μέθοδος της ‘Εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης’ σε ανθεκτικό στη φαρμακοθεραπεία ιδεοψυχαναγκαστικό ασθενή.