Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2009, 19:39

ΕΛΕΝΑ: Εννέα ακόμα εργαζόμενοι παρουσίασαν αλλεργία

'Αλλοι εννέα εργαζόμενοι στο μαιευτήριο ΕΛΕΝΑ παρουσίασαν αλλεργία από την Παρασκευή μέχρι σήμερα.