Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017, 09:02

C.LA.S.S. COURSES 2017: Καρκίνος του ορθού

Η  Στ’ Χειρουργική Κλινική του Υγεία πραγματοποιεί στις 30 Ιουνίου 2017 τον 2ο κύκλο σεμιναρίων Λαπαροσκοπικών Κολεκτομών.