Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021, 09:30

Σε εκκρεμότητα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για ιδιοσκευάσματα με αποδεδειγμένη δράση κατά της Covid - 19

Σε αναμονή ένταξης φαρμάκων στον γρήγορο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης για Covid 19.