Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018, 16:41

Πρωτιά για το Λαϊκό Νοσοκομείο

Μικρή ασθενής που πάσχει από αχονδροπλασία με ανισοσκελία και διαταραχή του μηχανικού άξονα των δύο κάτω άκρων, υποβλήθηκε σε αμφοτερόπλευρη τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικά κατευθυνόμενων ήλων.