Περίθαλψη & Ασφάλιση

Φίλτρα άρθρων

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021, 15:47

Συνεργασία μεταξύ του ΟΚΑΝΑ και της ΕΕΜΗ για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C

Το πρόγραμμα θα αφορά το σύνολο των εξυπηρετούμενων με χρόνια Ηπατίτιδα C στις μονάδες του ΟΚΑΝΑ που δεν έχουν θεραπευθεί.